Paziņojums par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

.

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un Carnikavas novada domes 2021. gada 24. marta lēmumu Nr. 5, 2. § tiek sākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas ilgs no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.

Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

.

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” un Carnikavas novada domes 2021. gada  24. marta lēmumu Nr.5 1.§ tiek sākta aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas ilgs no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.

Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās stratēģijas 1.redakcija, aprīlī sāksies sabiedriskā apspriešana

.

gaujas delta FTG9672 35 Mb 1200Noslēgusies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 1.redakcijas izstrāde. Jau ziņots, ka kopš 2020.gada jūlija Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi izstrādāja jaunā Ādažu novada vidējā termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu, kurā ir pamatoti un noteikti pasākumi, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti turpmākajiem septiņiem gadiem.

Būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” sākas arī Ceriņu ielā; noteikti satiksmes ierobežojumi

.

Komunalservisa eka 8663Jau vēstīts, ka martā sākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”, kas turpināsies līdz 2022.gada jūnijam. Marta beigās un aprīlī notiks ūdensvada tīklu izbūves darbi Ceriņu ielā, tādēļ īpašumiem šajā ielā būs ierobežota piekļuve ar autotransportu (sk. shēmu).
Share on Facebook Tweet