Drukāt

Garciema kāpas atjaunošana

Garciema kapa
2014. gada 1. aprīlī ar Ministru kabineta lēmumu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā tika nodota jūras piekrastes josla, kas pašvaldībai dod likumīgas tiesības to apsaimniekot un sakārtot, kā arī atrisināt situāciju Garciema pludmalē, kur meliorācijas kanāls no sūkņu stacijas "Eimuri", mainot savu tecējumu, noskalo kāpu.
 
Lai šo kāpu atjaunotu, Carnikavas novada dome ir uzsākusi darbu kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nepieciešamā finansējuma piesaistei.
 
Saskaņā ar novada domi un biedrību "Baltijas krasti" noslēgto līgumu ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Eimuru meliorācijas kanāla erozijas seku mazināšanai. Ar to var iepazīties:
 
 

 

 

Share on Facebook Tweet