Drukāt

Biedrība "Carnikavas makšķerēšanas skola"

Biedrība "Carnikavas makšķerēšanas skola" dibināta 2015. gada 17. februārī, apvienojoties interesentiem no Carnikavas novada.
 
Galvenie biedrības darbības mērķi:
-Latvijas un īpaši Vidzemes reģiona vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana;
-Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana;
-Jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Carnikavas novadā, Latvijā;
-Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā un attiecīga makšķerēšanas sporta attīstīšana;
-Makšķerēšanas sacensību organizēšana;
-Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana;
-Sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
-Īpašo Carnikavas novada suvenīru un balvu izstrāde.
 
Biedrība aicina Carnikavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskas organizācijas, iesaistīties partnerības darbībā un kļūt par tās biedriem.
 
Biedrības kontakti:
Valdes priekšsēdētājs Eduards Burģelis, tālr. 29727705, e-pasts: biedribacms[at]inbox.lv.
Valdes loceklis Jānis Muciņš, tālr. 29199399, e-pasts: janismucins[at]inbox.lv.
Makskeresana logo labots
Share on Facebook Tweet