Drukāt

Nolikumi

PAŠVALDĪBA
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss
Atzinības raksts

DOMES NODAĻAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS
Administratīvās nodaļa
Attīstības un plānošanas nodaļa
Būvvalde
Centrālās administrācija
Dzimtsarakstu nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Finanšu vadības nodaļa
Izglītības nodaļa
Juridiskās nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Sporta stratēģijas nodaļa

KULTŪRA UN TŪRISMS
Tautas nama "Ozolaine" 
Carnikavas bibliotēka
Informācijas centrs
Novadpētniecības centrs

P/A CARNIKAVAS KOMUNĀLSERVISS

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Pašvaldības policija

SOCIĀLAIS DIENESTS UN BĀRIŅTIESA
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis"
Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 

 
KONKURSI

INFORMATĪVIE KANĀLI
Pašvaldības informatīvais izdevums "Carnikavas Novada Vēstis" 
Pašvaldības mājas lapa

Share on Facebook Tweet