Drukāt

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2021. gadā

Carnikavas novada dome arī turpmāk piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu, 2021. gadā - 90 % apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 90 % atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Skaidrojam, ka cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 90 % atvieglojums tiks piemērots par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Jāņem vērā, ka minētais atvieglojums netiks piemērots ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējie NĪN atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” paliek spēkā kā līdz šim.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu 90 % apmērā par vienu mājokli 2021. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu. To iespējams izdarīt šādos veidos:
- elektroniski:
1) vispirms aizpildiet nepieciešamos anketas laukus iesniegumā;
2) autorizējieties;
3) nākamajā logā izvēlieties Carnikavas novada dome;
4) aizpildiet prasītos laukus un pievienojiet iepriekš sagatavoto iesniegumu.
- pa pastu: iesnieguma veidlapu var lejupielādēt arī pašvaldības mājaslapā sadaļā “Pakalpojumi/Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi”, aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163;
- klātienē: ierasties klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) un aizpildīt nepieciešamo iesnieguma formu.

Sīkāka informācija pieejama pašvaldības mājaslapā un klientu apkalpošanas centrā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie nekustamā īpašuma nodokļu inspektores Ilgas Balodes, tālr. 67993418, e-pasta adrese .

Ja vēlaties mainīt vai no jauna pieteikt adresi, uz kuru saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci (maksāšanas paziņojumus, atgādinājumus par NĪN apmaksu, brīdinājumus, lēmumus), nepieciešams vērsties Carnikavas novada domē ar iesniegumu.

UZMANĪBU! Carnikavas novada dome nolēmusi, ka NĪN maksāšanas termiņi, kas iepriekš bija noteikti 31. martā, 15. maijā un 15. augustā, tiek pārcelti uz 2021. gada 15. novembri. Tas nozīmē, ka līdz šā gada 15. novembrim par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Lēmums pieņemts, ņemot vērā ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, kas apgrūtina gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju iespējas apmaksāt NĪN noteiktajos termiņos.

NĪN samaksas termiņa pārcelšanas lēmums attiecas uz:
- visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem;
- komersantiem un fiziskajām personām, kas reģistrējušas saimniecisko darbību Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kuras darbojas krīzes skartajās nozarēs, un kurām nav NĪN parādu par iepriekšējo periodu.

Share on Facebook Tweet