Drukāt

Plānotie sakaru tīkli

.

Saskaņā ar 17.03.2011 MK noteikumiem Nr. 166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība" 39punktu Carnikavas novada domes Būvvalde informē par optiskās šķiedras elektronisko sakaru tīkla projektēšanu. 

  1. Carnikavas novada Būvvaldē saņemts būvniecības pieteikums optiskā tīkla (GPON) izbūvei Tulpju un Liepu ielās, Carnikavā, Carnikavas novadā. (trases izvietojuma shēma)
  2. Būvdarbu uzsākšanas laiks šobrīd nav zināms.
  3. Citi elektronisko sakaru komersanti var pieteikties līdzdalībā projekta realizēšanā un būvniecībā 30 dienu laikā kopš šī paziņojuma publicēšanas brīža.
  4. Par projektu sīkāka informācija pie būvniecības ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "RIO"  Māra Kiopa, tālr. 29165021.
Share on Facebook Tweet