Drukāt

Carnikavas novada domes iepirkumu procedūras

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu un pārejas noteikumu 9.punktu Carnikavas novada domes pircēja profils, sākot ar 2019.gada 1.janvāri pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šajā profilā tiek ievietota informācija par Carnikavas novada domes plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Saite uz Carnikavas novada domes pircēja profilu EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/378

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

28.01.2019.

Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamie projektēsanas darbi, būvdarbi un autoruzraudzība

CND 2019/01

18.03.2019

10.04.2019.

25.04.2019.

Iepirkuma dokumentācija un visa ar iepirkumu saistītā informācija ir pieejama Carnikavas novada domes pircēja profilā Valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS)

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15663

29.11.2018.

Id.Nr. CND 2018/25

Novadpētniecības centra pārbūve Jomas ielā 7,

Carnikavā, Carnikavas novadā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 07.01.2019.

20.12.2018.

Nolikums ar 19.12.2018. grozījumiem

Nolikums

Pielikumi

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes Nr.2

Lēmums

Iepirkuma procedūras ziņojums

 14.11.2018.

Id.Nr. CND 2018/24

Brīvdabas estrādes jaunbūve Jūras ielā 3A, Carnikavā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 03.01.2019.

11.12.2018.

Nolikums ar 06.12.2018. grozījumiem 

Pielikums Nr.2 ar 06.12.2018. grozījumiem

Nolikums

Pielikumi

19.10.2018.

Id.Nr. 2018/23

Brīvdabas estrādes jaunbūve Jūras ielā 3A, Carnikavā

 


Uzmanību! Iepirkums pārtraukts!

Nolikums

Pielikumi

Jautājumi un atbildes Nr.1

Procedūras ziņojums

21.09.2018.

CND 2018/21

Novadpētniecības centra pārbūve Jomas ielā 7, Carnikavā, Carniakvas novadā

23.10.2018.

Atklāts konkurss izbeigts

Uzmanību! Iepirkuma dokumentācijā veikti grozījumi!

Nolikums ar 03.10.2018. grozījumiem

Nr.4 "Tāme 1.kārta ar 03.10.2018. grozījumiem"

Nr.4 "Tāme 2.kārta ar 03.10.2018. grozījumiem"

Nr.5 "Līguma projekts ar 03.10.2018. grozījumiem"

Nr.6.A "Būvatļauja 03.10.2018."

Nr.6.B "Būvprojekta ģenerālplāns"

Nolikums

Nr.1_Pieteikums

Pielikums Nr.2 "Kvalifikācijas veidnes"

Pielikums Nr.3 "Tehniskā piedāvājuma sagatavošana"

Pielikums Nr.4 "Tāme 1.kārta"

Pielikums Nr.4 "Tāme 2.kārta"

Pielikums Nr.5 "Līguma projekts"

Pielikums Nr.6 "Projekta dokumentācija"

Pielikums Nr.7 "Tehniskā specifikācija"

Lēmums

Iepirkuma procedūras ziņojums

03.09.2018.

CND 2018/18

Gājēju tilta pāri Vecgaujai izbūve, Carnikavā,

Carnikavas novadā

26.09.2018.

Nolikums

Pielikums Nr.1"Pieteikums"

Pielikums Nr.1A "Finanšu piedāvājums"

Pielikums Nr.2 "Kvalifikācijas veidnes"

Pielikums Nr.3 "Noteikumi tehniskā piedāvājuma sagatavošanai"

Pielikums Nr.4 "Tāmes"

Pielikums Nr.5 "Līguma projekts"

Pielikums Nr.6 "Būvprojekts"

Pielikums Nr.7 "Tehniskā specifikācija"

 Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

19.07.2018.

Brīvdabas estrādes jaunbūve Jūras ielā 3A, Carnikavā

CND 2018/16

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 11.09.2018.

14.08.2018.

 

Uzmanību!

Papildināti darbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Nolikums ar 20.08.2018. grozījumiem

Nr.4 Tāme ar 20.08.2018. grozījumiem

Jautājumi un atbildes 20.08.2018.

Uzmanību!

Iepirkuma dokumentācijā izdarīti grozījumi

09.08.2018. grozījumu kopsavilkums

Nolikums ar 09.08.2018. grozījumiem

Nr.4 Tāme (labota 09.08.2018)

Nr.5 Līguma projekts ar 09.08.2018. grozījumiem

Nr.6 Projekta dokumentācija precizēta

Nolikums

Nr.1 Pieteikums

Nr.2 Kvalifikācijas veidnes

Nr.3 Tehniskā piedāvājuma sagatavošana

Nr.4 Tāme

Nr.5 Līguma projekts

Nr.6 Projekta dokumentācija

Tehniskā specifikācija

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Iepirkuma procedūras ziņojums

26.06.2018.

CND 2018/14

Gājēju tilta pāri Vecgaujai izbūve Carnikavā, Carnikavas novadā

23.07.2018.

Publikācija EIS sistēmā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Nolikuma 6.pielikums (projekta dokumentācija)

Finanšu piedāvājums

Jautājumi un atbildes Nr.1

Lēmums

Iepirkuma procedūras ziņojums

27.04.2018.

CND 2018/11

Moduļu tipa ēku projektēšana un būvniecība

15.05.2018.

Publikācija EIS sistēmā

Nolikums

Nolikuma pielikumi

Finanšu piedāvājuma forma

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma procedūras ziņojums

 Līgums

Vienošanās

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr3

Autoruzraudzības līgums

28.03.2018.

Piejūras internatpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve Siguļos, Carnikavas novadā

CND 2018/07

26.04.2018.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  pagarināts līdz 17.05.2018.

Nolikums (precizēts)

Nolikums

Tehniskais projekts

Topogrāfiskais plāns

Tāme

Tāme (precizēta)

Jautājumi un atbildes 16.04.2018.

Jautājumi un atbildes 17.04.2018.

Jautājumi un atbildes 19.04.2018.

Jautājumi un atbildes 25.04.2018.

Jautājumi un atbildes 27.04.2018.

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

 14.03.2018.

Moduļu tipa ēku projektēšana un būvniecība

CND 2018/05

19.04.2018.

Uzmanību!

Iepirkums pārtraukts!

Nolikums

Līguma projekts

Inženierģeoloģiskā izpēte

Inženiertopogrāfiskā izpēte

Tehniskās specifikācijas pielikumi

Jautājumi un atbildes 26.03.2018.

Iepirkuma procedūras ziņojums

 

10.10.2017.

CND 2017/13/ERAF

Atpūtas takas izbūve dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā

31.10.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Projekts

Tāme

Tāme precizēta

Jautājumi un atbildes 24.10.2017.

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Grozījumi Nr.3

10.02.2017.

CND 2017/2

Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība


21.03.2017.
plkst. 10.00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskās specifikācijas pielikumi

Jautājumi un atbildes 10.03.2017.

 Līgums

Līguma grozījumi

Līguma grozījumi

Līguma grozījumi

Vienošanās

05.01.2017. "Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada Garciemā un Mežgarciemā" būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 21.02.2017.

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

Līgums

11.11.2016.

CND 2016/21

Piejūras internātpamatskolas ēkas un piegulošās teritorijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

07.12.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Vienošanās

Autoruzraudzības līgums

04.11.2016.

CND 2016/19

“Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada Garciemā un Mežgarciemā” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

19.12.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Shēmas

Detālplānojums

Topogrāfiskais materiāls

Informatīvais materiāls (nav saistošs)

Jautājumi un atbildes 07.12.2016.

Iepirkums IZBEIGTS

05.05.2016.

CND 2016/7 Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

30.06.2016. plkst.10.00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Nolikums ar 01.06.2016. grozījumiem

Tehniskā specifikācija (Nolikuma 1.pielikums)

Tehniskās specifikācijas pielikumi

Jautājumi un atbildes 19.05.2016.

Jautājumi un atbildes 01.06.2016.

Jautājumi un atbildes 09.06.2016.

Jautājumi un atbildes 20.06.2016.

Iepirkums IZBEIGTS

29.02.2016.

CND 2016/2 Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

11.04.2016. plkst.10.00

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras IZBEIGŠANU

07.09.2015.

CND 2015/17 Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

30.10.2015. plkst. 11:00

Iepirkums PĀRTRAUKTS 

 

16.07.2015. 

CND 2015/13 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Piejūras internātpamatskolā 

14.08.2015. plkst. 11:00

Nolikums 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Vietējo dārzeņu pieejamības kalendārs

Vietējo augļu un ogu pieejamības kalendārs

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem 

29.10.2014.

Nr.CND 2014/19 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Carnikavas novada izglītības iestādēm

14.11.2014.plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Atbilde uz uzdoto jautājumu 04.11.2014.

Paziņojums par rezultātiem 

23.04.2014.

 

 Nr. CND 2014/8 "Transporta līdzekļu un kompaktiekrāvēja piegāde"

26.05.2014.
plkst. 11.00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Pieteikums un tehniskais piedāvājums

Atbildes uz ieinteresētās personas uzdotajiem jautājumiem, 10.05.2014.

Atbildes uz ieinteresētās personas uzdotajiem jautājumiem, 16.05.2014.  

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

11.03.2014.  

 Atklāts konkurss Nr. CND 2014/2 "Plūdu draudu samazināšanas pasākumi Carnikavas novadā (jaunbūves)"

 06.05.2014. plkst. 11:00

Paziņojums par 26.03.2014. grozījumiem 

Paziņojums par 03.04.2014. grozījumiem

 Nolikums ar 26.03.2014. un 03.04.2014. grozījumiem

Nolikuma A pielikumi:

Siguļu dambis D4

Poču dambis D8

Saules dambis D9

Gaujas krasta nostiprinājums GP-1-2

 Nolikuma A1 pielikums

Nolikuma C7 pielikums

Nolikuma D pielikums 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai (ar 26.03.2014. grozījumiem)

Atbilde uz ieinteresētas personas uzdoto jautājumu, 18.03.2014. 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

03.10.2013.

CND 2013/25 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Carnikavas novada izglītības iestādēm" iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā (likuma 2.pielikuma B daļa)

31.10.2013. plkst. 11:00

 Papildus vienošanās

09.10.2013. nolikums grozīts, to izsakot jaunā redakcijā. 

Nolikums 09.10.2013. grozītajā un 10.10.2013. precizētajā redakcijā 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Izskaidrojums par finanšu piedāvājumu 2.iepirkuma priekšmeta daļā 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

26.07.2013.

CND 2013/20 "Granīta piegāde"

02.09.2013. plkst. 11:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Atbilde uz jautājumu, 2013.gada 7.augusts

Atbildes uz jautājumiem, 2013.gada 21.augusts 

Paziņojums par  iepirkuma procedūras rezultātiem 

14.06.2013. 

CND 2013/17 Degvielas piegāde Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

18.07.2013. plkst. 11.00

Paziņojums par līgumu 

Nolikums 

Nolikuma 2.-4.pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par iepirkuma rezultātu (iepirkums pārtraukts)

Paziņojums par rezultātu (IUB sludin.)

31.07.2012. 

Būvdarbu veikšana ERAF finansētā projekta "Carnikavas novada Kalngales ciema ūdensaimniecība un attīstība" ietvaros

 17.09.2012.

 Iepirkuma dokumentācija

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

21.03.2013

 

 

 

 

 

 

Pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos, Carnikavas novadā (id. Nr.CND/2013/6/EZF)

 

 

 

 

 

 

25.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tehniskais projekts

Atbildes uz jautājumiem 15.04.2013.

Paziņojums par pārrakstīšanās kļūdas labojumu 16_04_2013

Atbildes uz jautājumiem 18.04.2013.

Tehniskā projekta sadaļas ELT 4 un ELT5 ar kļūdu labojumiem 18.04.2013.

12.03.2013.

 

 

Pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos, Carnikavas novadā (id. Nr.CND/2013/5/EZF)

 

 

Iepirkums pārtraukts

 

 

 

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 18.02.2013.

 CND 2013/3

Plūdu draudu samazināšanas pasākumi Carnikavas novada teritorijā ERAF projekta: "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros

 29.04.2013. plkst,

 Nolikums

E pielikums - Darba izpildes plāns

E1 pielikums - Laika grafiks

D8 pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

 Atbildes uz pretendentu 28.02.2013. un 11.03.2013. jautājumiem un grozījumi

Nolikums ar 13.03.2013. grozījumiem

Atbilde uz pretendenta iesniegumu 04.04.2013.

Nolikums 11.04.2013. redakcijā

E pielikums Darbu izpildes plāns 11.04.2013. redakcijā

 E1 pielikums Laika grafiks 11.04.2013. redakcijā

D7 pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 11.04.2013. redakcijā

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Share on Facebook Tweet