Atsākas bezmaksas āra vingrošanas nodarbības Carnikavā un Kalngalē

.

stadions fitness unsplash 1200 ar logoCarnikavas novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā". Projekta ietvaros atsākas klātienes āra vingrošanas nodarbības pieaugušajiem.

Bezmaksas āra vingrošanas nodarbības notiek Carnikavas stadionā otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.30 līdz 19.30, kā arī Cīruļu ielā 8 Kalngalē, pirmdienās un trešdienās no plkst. 20.00 līdz 21.00.

Ņemot vērā šī brīža situāciju ar Covid-19 izplatību valstī un spēkā esošajiem noteikumiem, lūdzam pirms nodarbību apmeklējuma iepriekš pieteikties KSMR Fitness Carnikava Facebook lapā vai pa tālruni 28 372 333 (Kārlis).

Nodarbību norisi nodrošina biedrība "KSMR Fitness" un tās vada sertificēti treneri.

Aicinām izmantot iespēju aktīvi pavadīt darba dienu vakarus!

Par projektu: Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 117 962.00 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Share on Facebook Tweet