Drukāt

Kā rīkoties, novadā sastopot klaiņojošu suni vai kaķi?

Pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu, Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība”, Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem CND/SN/Nr. 2014/8 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā”.

Palīdzības sniegšana dzīvniekam bez patversmes sertificētā dzīvnieku ķērāja piesaistes nav uzskatāma par palīdzību klaiņojošam dzīvniekam, kā arī dzīvniekam, kam ir saimnieks (par tādu uzskatāms arī ikviens iedzīvotājs, kas uzsācis klaiņojoša kaķa barošanu sava īpašuma tuvumā, kā arī daudzdzīvokļu māju tuvumā). Šiem kaķiem sniegtā palīdzība – sterilizācija, ārstēšana, eitanāzija u.c. – netiek apmaksāta no pašvaldības.

Nonākot saskarsmē ar klaiņojošiem kaķiem, iedzīvotājiem ir tiesības vērsties pēc palīdzības, sazinoties ar pašvaldības aģentrūru "Carnikavas Komunālserviss" pa tālr. 26467758, 67993705 un saskaņot kārtību, kādā tiks sniegta palīdzība konkrētā gadījumā.

Informāciju par klaiņojošiem suņiem pieņem arī Carnikavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļa pa diennakts tālr. 22006686.

MK noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” paredz, ka suņa īpašniekam jānodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma (mikročips), un kopš 2016. gada 1. jūnija sunim jābūt reģistrētam Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. Noķerot suni, kam implantēta mikroshēma, pašvaldības policija Lauksaimniecības datu centrā var noskaidrot dzīvnieka saimnieku un aizvest to uz dzīvesvietu.

Ja klaiņojošam sunim noķeršanas brīdī nebūs mikroshēmas, tas tiks nogādāts dzīvnieku patversmē, kur sunim tiks implantēts mikročips, viņu arī vakcinēs. Lai savu suni atgūtu, dzīvnieka saimniekam būs jāsedz visi izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem dzīvnieku patversmei, to skaitā arī maksas par suņa noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu patversmē.

Noderīga informācija
Saskaņā ar MK noteikumiem "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka teritorijas, ja ir sterilizēts. Šo noteikumu ievērošana palīdzēs novērst kaķu nekontrolētu vairošanos.

Saskaņā ar minēto MK noteikumu 52. punktu mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;
52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.
Share on Facebook Tweet