Saskaņojot ar būvvaldi, uz pusgadu varēs pagarināt ēkas nodošanas ekspluatācijā termiņu

.

maja pexcelsAtgādinām, ka visas būves, kuru celtniecība sākta pirms Būvniecības likuma spēkā stāšanās dienas (2014. gada 1. oktobris), jānodod ekspluatācijā astoņu gadu laikā, tātad – līdz 2022. gada 30. septembrim. Taču, lai dotu iespēju iedzīvotājiem sakārtot dokumentus būvēm, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra, Carnikavas novada dome lēmusi noteikt pārejas periodu, kura laikā pēc rakstiskas vienošanās ar būvvaldi varēs ēkas ekspluatācijā nodošanas termiņu pagarināt uz pusgadu, nepiemērojot paaugstināto 3 % nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Šos atvieglojumus nosaka grozījumi saistošajos noteikumos, ko Carnikavas novada dome pieņēma domes sēdē maijā – “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā”.

Saistošie noteikumi nosūtīti apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Share on Facebook Tweet