Drukāt

Komisijas

Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" komisija
Komisijas priekšsēdētāja: attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa
Komisijas locekļi:
Deputāte Gunita Dzene
Uzņēmējs Kristaps Sietiņš
Finansiste Inese Kīna

Ētikas komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Agris Grīnvalds
priekšsēdētāja vietnieks: novada iedzīvotājs Andris Alksnis
Komisijas locekļi:
Novada iedzīvotāja Daiga Kalnbērziņa
Novada domes deputāts Laimonis Daugavietis
Novada iedzīvotāja Ļubova Petrovska
Komisijas sekretāre: novada domes administratīvās nodaļas klientu apkalpošanas speciāliste Marina Ziemele
 
Iepirkumu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu speciālists 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Domes deputāts Eduards Burģelis
Domes deputāts Gatis Miglāns
Saimniecības vadītājs Guntis Jākobsons
 
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Krieva
Komisijas locekļi:
Toms Liepiņš
Gita Kalniņa
Agris Grīnvalds
Ilze Žīgure
 
Nekustamā īpašuma lietu komisija
Komisijas priekšsēdētāja: centrālās administrācijas būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Deputāts Eduards Burģelis
Juridiskās nodaļas juriste Diāna Čūriška
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa

Izsoles komisija
Komisijas priekšsēdētāja: juridiskās nodaļas juriste Diāna Čūriška
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: centrālās administrācijas būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete
Komisijas locekļi:
Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss” direktors Gunārs Dzenis
Centrālās administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks Vilis Zinkevičs
Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece Rita Rossoha-Sadoviča

Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai
Komisijas priekšsēdētāja: juridiskās nodaļas juriste Diāna Čūriška
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: būvvaldes nekustamo īpašumu speciāliste Dina Daugaviete
Komisijas locekļi:
Domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece Rita Rossoha-Sadoviča
Teritorijas plānotājs Zintis Varts
 
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis
Komisijas locekļi:
Arhitekts
Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis
Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar vispārējo būvnoteikumu 161. punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.
 
Vēlēšanu komisija
Komisijas locekļi:
Ieva Kudiņa
Māris Lazdiņš
Dārta Zaļkalne
Diāna Čūriška
Rolands Dzelzkalns
Sanita Pundiņa
 
Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Izglītības nodaļas vadītāja Aija Kalvāne
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa
Komisijas locekļi: 
Domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Saimniecības pārzinis Guntis Jākobsons
Sociālā dienesta vadītāja Daiga Landsmane

Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Izglītības nodaļas vadītāja Aija Kalvāne
Carnikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls
Deputāte Gunita Dzene
Deputāte Arta Deniņa

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: domes izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Izglītības nodaļas vadītāja Aija Kalvāne
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne

Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
Komisijas locekļi:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļas komandieris Juris Rusiņš
VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 7.daļas komandieris Juris Šmits
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa
Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” direktors Gunārs Dzenis
Garkalnes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš
Garkalnes novada domes izpilddirektore Jeļena Toca
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna mežniecības Ādažu nodaļas Saulkrastu apgaitas vecākais mežzinis Oskars Vīgants
akciju sabiedrības “GASO” Rīgas avārijas iecirkņa vadītājs Maksims Rubulis
NBS virsleitnants Andris Pjatuņins, ZS 27.KB KAR Mīnmetēju vada komandieris
NBS kaprālis Juris Dārziņš, ZS 27.KB KAR Mīnmetēju vada seržants
Pārtikas un veterināra dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs Mareks Samohvalovs
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa priekšnieks Uldis Znotiņš
VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vecākā inspektore Gunta Šmitiņa
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis
Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Juris Čudo
Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljona rotas komandieris virsleitnants Igors Marčenko
 
Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un norakstīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa
Komisijas locekļi:
Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle
Sociālā dienesta darbiniece Sanita Šulce
Piedalās domes attiecīgās iestādes, struktūrvienības, dienesta vai nodaļas materiāli atbildīgā persona
 
Atlīdzības noteikšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: juridiskās nodaļas juriste Diāna Čūriška
Komisijas locekļi:
Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle
Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde
Būvvaldes nekustamo īpašumu speciāliste Dina Daugaviete
 
Automašīnu aktēšanas komisija
Komisijas locekļi:
Pašvaldības administrācijas administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska 
Pašvaldības administrācijas informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Māris Lazdiņš 
Pašvaldības administrācijas finanšu vadības nodaļas vecākā grāmatvede Aija Andreiko
 
Tautas nama “Ozolaine” materiālu un inventāra norakstīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: tautas nama "Ozolaine" vadītāja Aija Riba
Komisijas locekļi:
Nodaļas struktūrvienības – tautas nama "Ozolaine" saimniecības pārzine Zaiga Zaļkalne
Nodaļas struktūrvienības – tautas nama "Ozolaine" vadītājas vietniece Gerda Keiša
 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds Garenčiks
Komisijas locekļi:
Arhivāre un nodokļu administratore Brigita Pukse
Administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska
Finanšu vadības nodaļas vecākā grāmatvede Liene Sobolovna
Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete
Juridiskās nodaļas juriste Diāna Čūriška
 
Pastāvīgo materiālo vērtību novērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Finanšu vadības nodaļas vadītājas vietniece Anita Snigireva
Administratīvās nodaļas saimniecības pārzinis/autovadītājs Guntis Jākobsons
Būvvaldes būvinženieris Andris Jākobsons
 
Medību koordinācijas komisija
Komisijas locekļi:
Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds Garenčiks
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Gundars Krievāns
Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas vecākais mežzinis Oskars Vīgants
Mednieku apvienības pilnvarotais pārstāvis Kaspars Šuikovskis
Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis Ivars Treimanis
Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis Guntars Kampernovs

Simbolikas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Carnikavas novada domes Būvvaldes ainavu arhitekte Maija Geidāne
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds Garenčiks
Komisijas locekle:
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Agnese Ģērmane

 
Share on Facebook Tweet