Sabiedriskais transports

Pašvaldības komunikāciju avārijas gadījumā zvanīt 22031313

Vilcienu kustības saraksts
vilciens 150Latvijas Dzelzceļš Rīga - Carnikava - Rīga
www.pv.lv

 

 

Autobusu kustības saraksts

adazu ekspresisSIA "Ekspress Ādaži”

Operatīvie dienesti

policija 150Pašvaldības policija
Diennakts tālr. 22006686
Tālr. 67383734,
E-pasts: policija[at]carnikava.lv
Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava
valsts policija

Valsts policijas Saulkrastu iecirknis
Tālr. 67950350, 29153429

logo 112
Vienotais ārkārtas palīdzības dienests
Tālr. 112 (policija, ugunsdzēsēji, neatliekamā medicīniskā palīdzība, smagi negadījumi)ugunsdzesiba 150
Ugunsdzēsēji

Tālr. 112

 

 

Atrie
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Diennakts tālr. 113
komunalserviss 800
P/a "Carnikavas Komunālserviss"

Pašvaldības komunikāciju avārijas gadījumā zvanīt pa tālr. 22031313
komunalserviss.carnikava.lv
gaze
Gāzes avārijas dienests
Diennakts tālr. 114

Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?

IMG 2550
25. marts – sēru noformējumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1. maijs
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

14. jūnijs - sēru noformējumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

17. jūnijs – sēru noformējumā
Latvijas Republikas okupācijas diena
 
4. jūlijs - sēru noformējumā
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

21. augusts
Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas tiesisko statusu" pieņemšanas diena

11. novembris
Lāčplēša diena

18. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Decembra pirmā svētdiena – sēru noformējumā
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Saskaņā ar likumdošanu Latvijas valsts karogs ir jāizkar pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām. 
Vairāk informācijas: Latvijas valsts karoga likums
 
Karoga lietošanas kārtība:
- Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

- Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

- Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

Vairāk informācijas: 27.04.2010.MK noteikumi Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”.

Vai vasarnīca un dārza māja ir dzīvojamā ēka?
Dzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā noteikto lietošanas veidu.
 
Dzīvojamās mājas ir:
1) viena dzīvokļa mājas - brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Ēkā esošā vienīgā dzīvojamā telpu grupa,
2) divu vai vairāku dzīvokļu mājas,
3) dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.
 
Vairāk informācijas: 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju
 

Kur noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu?

Kopš 2018. gada 1. septembra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā veic SIA "Clean R". Līdzšinējais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – SIA "Pilsētvides serviss" – savu darbību Carnikavas novadā ir pārtraucis.

Kā var noslēgt līgumu?
Līgumu var noslēgt vairākos veidos:
-Interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "E-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlieties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas biežumu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs
Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Carnikavā, sākot no 2021. gada 1. janvāra, ir 15,81 eiro par m3 (t.sk. PVN).

Par visiem neskaidriem jautājumiem iespējams vērsties SIA "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi , kā arī no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00 - 17.00 pa "Clean R" Klientu centra tālruni 67111001.

Vairāk informācijas par atkritumu apsaimmniekošanu novadā ŠEIT

Veselības aprūpe, ārstniecība

Dr. A. Šmitiņas ģimenes ārsta prakse
Tālr. 67992067
Adrese: Rīgas iela 14a, Carnikava
Pieņemšana tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Prakses darbalaiks                                      
Pirmdien: 8.10 –16.00, akūtās stundas 8.10 – 09.20                                    
Otrdien: 9.00 – 13.00 un 14.00 - 19.00, akūtās stundas 15.00 – 16.00            
Trešdien: 8.00 – 16.00, akūtās stundas 9.00 – 10.00                                    
Ceturtdien: 8.00 – 16.00, akūtās stundas 9.00 – 10.00                                   
Piektdien: 8.00 – 16.00, akūtās stundas 9.00 – 10.00                                   
Sestdien, svētdien: slēgts  
Prakse ir pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem lūgums iepriekš sazināties ar prakses personālu pa tālr. 67992067, lai nodrošinātu nokļūšanu prakses telpās.                               

Dr. A. Šmitiņas darbalaiks
Pirmdien: 8.00 – 12.00
Otrdien: 15.00 – 19.00
Trešdien: 9.00 – 12.00 un 12.00 - 13.00 (zīdaiņi)
Ceturtdien: 9.00 – 12.00 un 12.00 - 14.00 (zīdaiņi)
Piektdien: 9.00 – 12.00
Sestdien, svētdien: slēgts

Dr. M. Indrānes ģimenes ārsta prakse
Tālr. 67993312, 29617987
Adrese: Atpūtas iela 3, Carnikava
Darbalaiks
Pirmdien, Otrdien: 9.00 –13.00
Trešdien: 8.00 –13.00
Ceturtdien: 14.00 –18.00
Piektdien: 9.00 –12.00

Ģimenes ārste Anetes Vjakse, "Liepziedi ārsta prakse" SIA
Adrese: Rīgas iela 14A, Carnikava
Tālr. informācijai: 23556692.
Darbalaiks
Pirmdien plkst. 11.00-19.00
Otrdien plkst. 08.00-16.00
Trešdien plkst. 10.00-18.00
Ceturtdien plkst. 08.00-16.00
Piektdien plkst. 08.00-16.00
Sestdien, svētdien: slēgts

Dr. A. Vjakses pieņemšanas laiks
Pirmdien plkst. 15.00-19.00
Otrdien plkst. 09.00-13.00
Trešdien plkst. 14.00-18.00
Ceturtdien plkst. 09.00-13.00
Piektdien plkst. 08.00-12.00

Akūtā stunda
Pirmdien plkst. 15.00-16.00
Otrdien plkst. 09.00-10.00
Trešdien plkst. 14.00-15.00
Ceturtdien plkst. 09.00-10.00
Piektdien plkst. 08.00-09.00

Telefonstunda
Pirmdien plkst. 14.00-15.00
Otrdien plkst. 08.00-09.00
Trešdien plkst. 13.00-14.00
Ceturtdien plkst. 08.00-09.00
Piektdien plkst. 08.00-09.00

E-pasts:

Mājas vizītes jāpiesaka līdz plkst. 15.00 darbdienās.

Prakse ir pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem. Personām ar funkcionāliem traucējumiem lūgums iepriekš sazināties pa tālr. 23556692, lai nodrošinātu nokļūšanu prakses telpās.

No 2019. gada 1. jūnija ģimenes ārstes Aijas Stūrmanes reģistrētie pacienti Carnikavas novadā tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu Carnikavā. No 29.07.2019. atreģistrētie ģimenes ārstes Ā. Stūrmanes pacienti , kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikava, Carnikavas novads, tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Anetes Vjakses. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti pēc izvēles reģistrēties pie ģimenes ārstes A. Vjakses vai cita sevis izvēlēta ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta.

Medicīnas centrs "Liepa"
Plūmju iela 3, Carnikava
Pieraksts: 29601234,
Darbdienās: 8:30 - 19:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Sestdien: 9:00 - 12:00 (pēc iepriekšēja pieraksta)
Medicīnas centrā pieejami diagnostikas un zobārstniecības pakalpojumi, speciālistu konsultācijas. Vairāk informācijas: www.liepamc.lv.
Vides pieejamība medicīnas centrā:

HP vide

 

Zobārstniecība

Zigrīdas Veinbergas ārsta prakse zobārstniecībā
Tālr. 67993322
Adrese: Atpūtas iela 3, Carnikava, LV-2163

Medicīnas centrs "Liepa"
Adrese: Plūmju iela 3, Carnikava
Pieraksts: 29601234,
Vides pieejamība medicīnas centrā:
HP vide

Laboratorija

gulbja laboratorija

SIA „E.Gulbja laboratorija"
Analīžu pieņemšanas punkts
Adrese: Atpūtas iela 3, Carnikava, LV - 2163
Tālr. 67801112

Aptiekas

benu aptieka"BENU aptieka"
Tālr. 67992948
Adrese: Rīgas iela 14a un Rīgas iela 18-5, Carnikava, LV-2163
E-pasts:
                                        Mājaslapa: www.benu.lv

Pasta pakalpojumi

pastmarka dzelzcela tiltsCarnikavas pasta nodaļa
Tālr. 67008001
Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

 

Darbalaiks (kopš 30.11.2019.):
P 8.00-18.00
O 9.00-18.00
T 8.00-19.00
C 9.00-18.00
P 9.00-18.00
S slēgts
Sv slēgts

Maksas autostāvvietas

Lilastē, Ziemeļu ielā 28

No maija beigām līdz oktobrim iekasē maksu iekasēšana par auto novietošanu pašvaldībai piederošajā stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē.
Maksu iekasē, izmantojot "Mobilly" servisu, kas piedāvā ērtu apmaksu no telefona. Stāvlaukumā izvietotas informatīvās zīmes par apmaksas kārtību.
Maksa par pirmo un otro stundu ir 1,21 eiro stundā. Tikpat liela ir arī minimālā maksa par stāvlaukuma izmantošanu. Savukārt, sākot no trešās stundas, par auto stāvēšanu jāmaksā 3 eiro stundā. Par auto novietošanu šajā stāvvietā jāmaksā laikapsomā no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.

No maksas par autostāvvietas izmantošanu ir atbrīvoti:
- Transportlīdzekļu īpašnieki – personas ar I un II grupas invaliditāti, uzrādot invaliditāti apliecinošo dokumentu un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai saņemot pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.
- Transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem stāvlaukumu izmantošana nepieciešama personu ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai, saņemot aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.
- Daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, saņemot aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.
- Juridiskās personas, kurām stāvlaukumu izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.

Bankomāti

AS Swedbank bankomāts
Adrese: Veikalā "Mego", Rīgas iela 14a, Carnikava

AS SEB bankas bankomāts
Adrese: Rīgas iela 18, Carnikava
Share on Facebook Tweet