Drukāt

Paziņojums par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

.

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un Carnikavas novada domes 2021. gada 24. marta lēmumu Nr. 5, 2. § tiek sākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas ilgs no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.
Drukāt

Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

.

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” un Carnikavas novada domes 2021. gada  24. marta lēmumu Nr.5 1.§ tiek sākta aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas ilgs no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.
Drukāt

Notiks publiskā apspriede par automazgātuvi Carnikavā, Stacijas ielā 1

.

stacijas i sab apspriesanaPubliskā apspriede par automazgātuvi Stacijas ielā 1, Carnikavā tiek rīkota, pamatojoties uz to, ka Carnikavas novada būvvaldē 2019. gada 10. oktobrī saņemts būvniecības iesniegums ar būvprojektu minimāla sastāvā “Atvērta tipa pašapkalpošanās automazgātava ar laukumu atklāta tipa autostāvvietām Stacijas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā”. Būvniecības ieceres prezentācija notiks šā gada 11. decembrī plkst. 18.00 sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās.
Share on Facebook Tweet