Noslēgts būvdarbu līgums par ūdensvada izbūvi Mežrožu ielā Carnikavā

.

trubas unsplash2021. gada 26. februārī pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" noslēgusi līgumu par ūdensvada izbūvi Mežrožu ielā Carnikavā. Būvdarbu kopējās izmaksas 65000 eiro. Būvdarbus veiks SIA "ĢL Konsultants".

 
Šobrīd būvnieks organizē nepieciešamo rakšanas atļauju iegūšanu. Plānots, ka būvdarbus sāks 2021. gada maijā, bet ekspluatācijā objektu paredzēts nodos 2022. gada augustā. Būvdarbu dēļ Mežrožu ielas īpašumiem būs ierobežota piekļuve ar autotransportu. Jāpiebilst, ka ielas iedzīvotāji saņems informāciju savu īpašumu pastkastītēs, un par turpmāko būvdarbu norisi informācija tiks ievietota gan Carnikavas Komunālservisa mājaslapā, gan pašvaldības informatīvajā izdevumā "Carnikavas Novada Vēstis".

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem būvdarbu laikā!

Share on Facebook Tweet