Atsākti koka takas būvdarbi Garupē

.

Garupes taka 800Martā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākti koka laipu takas izbūves darbi Garupē.

Projekta ietvaros taps jauna infrastruktūra – koka laipu taka, vismaz 418 m garumā. Koka laipa uzlabos piekļūšanu piekrastei pa 754 m garo taku uz jūru, kas ir svarīga gan ciema iedzīvotājiem, gan viesiem. Ņemot vērā takas reljefu un īpatnības, koka laipu posmi tiks ierīkoti vietās, kas ir grūtāk pārvaramas – ar lielāku kritumu, smilšainas vai ar atsegtām koku saknēm. Vietās, kur taka būs pa dabīgo zemsedzi, pašvaldība plāno pēc nepieciešamības izveidot koka laipu posmus par saviem līdzekļiem.

Projekts “Koka laipu takas izveide Garupē, dabas parkā “Piejūra”” ( projekta Nr. 20-04-FL02-F043.0204-000002) tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam projekta ietvaros.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvdarbus veic SIA “NEJSS”, to izmaksas saskaņā ar līgumu ir 43 251,12 eiro (bez PVN 21 %). Takas izveides termiņš ir četri mēneši no būvdarbu sākuma datuma.

nap es zivs transp3

Share on Facebook Tweet