Drukāt

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" iepirkumi 8.2 panta (līdz 2013.gada 31.decembrim - 8.'panta) kārtībā un citi

UZMANĪBU!!!Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts  reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.  Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/node/882.

Informācija par pasūtītāja iepirkumiem ir atrodama šeit: IEPIRKUMI

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

28.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/10

""Karlsona parka" sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija" 1.kārtas būvniecības būvuzraudzība

15.03.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes 02.03.2017.

Jautājumi un atbildes 06.03.2017.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

28.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/9

““Karlsona parka” sporta, atpūtas un stāvlaukuma zonas, Aizvēju ielas rekonstrukcija” pirmās kārtas izbūve

16.03.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tāme

Projekts

Jautājumi un atbildes 02.03.2017.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

24.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/8

Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

09.03.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/6

Tiltu inspekcijas Carnikavas novada tiltiem

27.02.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Karte

Jautājumi un atbildes 22.02.2017.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/5

 Tiltu inspekcijas Carnikavas novada tiltiem

27.02.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Karte

Iepirkums pārtraukts

10.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/4

Būvuzraudzības pakalpojumi Garupes ielas un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma pārbūvei, Carnikavā, Carnikavas novadā

21.02.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīva paziņojums par noslēgto līgumu

07.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/3

Remontdarbu materiālu un darbarīku iegāde

20.02.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

17.01.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/1

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma uzturēšana un grants ceļu seguma uzturēšana ar autogreideri Carnikavas novadā 2017.gadā

31.01.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

17.11.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/36

Ceļa zīmju un ielu norāžu piegāde Carnikavas novadam

29.11.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.11.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/35

Pretslīdes materiāla kaisīšana (sāls maisījuma) ar tehniku Carnikavas novadā 2016. un 2017. gada ziemas sezonā

 

30.11.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēto līgumu

18.10.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/34

Sāls – smilts maisījuma piegāde (kaisāmais materiāls) ceļu uzturēšanai ziemas sezonā Carnikavas novadā

31.10.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.10.2016. 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/33

Dārza tehnikas izejmateriālu un rezerves daļu iegāde

 

24.10.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

03.10.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/32

Nesaistīto minerālmateriālu piegāde Carnikavas novadā

14.10.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.08.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/30

Būvuzraudzības pakalpojumi Dzirnupes ielas seguma atjaunošanai un apgaismojuma izbūvei, Gaujā, Carnikavas novadā

19.08.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

28.07.2016.

 PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/29

 Būvuzraudzības pakalpojumi Dzirnupes ielas seguma atjaunošanai un apgaismojuma izbūvei, Gaujā, Carnikavas novadā

 08.08.2016.

plkst.11:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums 

Iepirkumums pārtraukts

27.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/28

Būvuzraudzības pakalpojumi Jūras ielas pārbūvei posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam Carnikavas novadā

08.08.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/27

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens attīrīšanas iekārtu vadības automātikas sistēmu rekonstrukcija Carnikavā

22.07.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Iepirkums pārtraukts

08.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/26

Būvuzraudzības pakalpojumi Garās ielas pārbūvei un gājēju, apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņu t.sk. apgaismojuma un Sproģu ielas atzara izbūvei Carnikavas novadā

19.07.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

05.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/23

Gājēju, apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņu t.sk. apgaismojuma izbūve Carnikavas novadā

18.07.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Jautājumi un atbildes 13.07.2016.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

04.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/22

Garās ielas pārbūve, Carnikavā, Carnikavas novadā

 

15.07.2016.

plkst. 10:00 

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes 12.07.2016.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.06.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/21

Dzirnupes slūžu kreisā krasta nostiprināšana, Siguļu ciemā, Carnikavas novadā

14.06.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

20.05.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/20/ELFLA

Būvuzraudzības pakalpojumi Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūvei

31.05.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

13.05.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/19

Jaunas piekabināmās asenizācijas mucas iegāde un piegāde

25.05.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

05.05.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/18

Maksas iekasēšana Carnikavas novada pašvaldības (Lilastes, Carnikavas un Kalngales) maksas autostāvvietās 2016.gada vasaras sezonā

18.05.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

15.04.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/16

Garupes ielas un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autorzuraudzība

26.04.2016.

plkst.11:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums autoruzraudziba

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

15.04.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/15

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens attīrīšanas iekārtu vadības automātikas sistēmu rekonstrukcija Carnikavā

 

26.04.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Lēmums

Iepirkums pārtraukts

24.03.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/14

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi „Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā"

07.04.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Shēma Nr.1

Shēma Nr.2

Topogrāfija Nr.1

Topogrāfija Nr.2

Tāme

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

23.03.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/12

Jaunas celmu smalcināšanas iekārtas iegāde un piegāde

06.04.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes  04.04.2016.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.03.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/11

Grants maisījuma un šķembu maisījuma piegāde ielu un ceļu seguma remontam Carnikavas novadā

30.03.2016.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

09.03.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/10

Ielu apgaismojuma izbūve Carnikavas novadā

22.03.2016. plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tāmes

 Shēma Nr.1

Shēma Nr.2

Shēma Nr.3

Shēma Nr.4

Shēma Nr.5

Shēma Nr.6

Shēma Nr.7

Shēma Nr.8

Paskaidrojuma raksts

Jautājumi un atbildes 15.03.2016.

Jautājumi un atbildes 15.03.2016.

Jautājumi un atbildes 18.03.016.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

25.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/9

Remontdarbu materiālu, darbarīku un elektromateriālu iegāde

07.03.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes  26.02.2016.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

25.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/8

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma uzturēšana un grants ceļu seguma uzturēšana ar autogreideri Carnikavas novadā 2016.gadā

08.03.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums I daļai

Lēmums II daļai

Līgums I daļai

Līgums II daļai

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu     (I daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu   (II daļa)

19.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/7

 Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi „Ūdensvada rekonstrukcija Tulpju ielā, Carnikavā un kanalizācijas rekonstrukcija Lašu ielā, Carnikavā”

01.03.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums 

Skiču projekts

Skiču projkets

Topogrāfija

Geoloģija

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

12.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/6

Carnikavas novada Dzirnupes ielas (V45) seguma atjaunošana un apgaismojuma projekta izstrāde, Gaujā un būvdarbu autoruzraudzība

23.02.2016. plkst. 11:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Karte Nr.1

Karte Nr.2

Karte Nr.3

Karte Nr.4

Karte Nr.5

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 

12.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/5

Atsevišķu tehnisko projektu izstrāde ielām un ietvēm Carnikavā un Garciemā un būvdarbu autoruzraudzība

23.02.2016. plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Karte

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/4

Carnikavas novada polderu ūdens pārsūknēšanas staciju sūkņu kapitālais un avārijas gadījumu remonts

22.02.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

05.02.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/3

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope Carnikavas novadā

16.02.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iekārtas pase Kalngale

Iekārtas pase    Lilaste

Iekārtas pase     Siguļi

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.01.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/2

Apkures gāzes katlu tehniskā apkope Carnikavas novadā

04.02.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

19.01.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/1

Carnikavas novada polderu ūdens pārsūknēšanas staciju sūkņu kapitālais un avārijas gadījumu remonts

01.02.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta

11.11.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/35

Ceļa zīmju un ielu norāžu piegāde Carnikavas novadam

23.11.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.11.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/34

Stadiona skatītāju tribīņu 2 ēku, sarga mājas, hokeja laukuma nojaukšana un sūkņu stacijas ēkas, pirts ēkas nojaukšana un tehniskā projekta izstrāde, stadiona elektroenrģijas sadalnes pārvietošana Carnikavas novadā

23.11.2015.

plkst. 11:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tāme_EL_SADALNE

Tāme_STADIONS

Jautājumi un atbildes 13.11.2015.

Jautājumi un atbildes 16.11.2015.

Jautājumi un atbildes 19.11.2015.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.10.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/33

Sāls – smilts maisījuma piegāde (kaisāmais materiāls) ceļu uzturēšanai ziemas sezonā Carnikavas novadā

10.11.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

29.10.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/32

Dzīvojamā moduļa tipa konteinera piegāde un uzstādīšana apsardzes nodrošināšanas vajadzībām, Mežgarciemā, Carnikavas novadā

09.11.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

21.10.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/31

Stadiona skatītāju tribīņu 2 ēku, sarga mājas, hokeja laukuma nojaukšana un sūkņu stacijas ēkas, pirts ēkas nojaukšana un tehniskā projekta izstrāde, stadiona elektroenrģijas sadalnes pārvietošana Carnikavas novadā

03.11.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Tāmes

Jautājumi un atbildes (22.10.2015.)

Jautājumi un atbildes (23.10.2015.)

Jautājumi un atbildes (26.10.2015.)

Jautājumi un atbildes (29.10.2015.)

Iepirkums pārtraukts

02.10.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/30

Žoga izbūve Mežgarciemā, Carnikavas novadā

13.10.2015.

plkst. 10:00

Pziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Žoga izbūves vieta

Jautājumi un atbildes 06.10.2015.

Jautājumi un atbildes 09.10.2015.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Vienošanās Nr.1

07.08.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/29

Būvuzraudzības pakalpojumi tilta pār Vecupi Rūpnieku ielā, Carnikavā, atjaunošanas darbu veikšanai

18.08.2015.

plkst. 11:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.08.2015.

 PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/28

Ielas apgaismojuma izbūve Carnikavas novadā

18.08.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Teh_dok

Tāme

Lēmums

 Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

24.07.2015

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/24/ELFLA

Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

06.08.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

23.07.2015

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/27

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi „Kanalizācijas rekonstrukcija Lašu ielā, Carnikavā”

04.08.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Skiču projekts

Topogrāfija

Ģeoloģija

Iepirkums pārtruakts

20.07.2015

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/26

Caurtekas rekonstrukcija Garciemā, Carnikavas novadā

 

31.07.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

17.07.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/25

Tilta pār Vecupi Rūpnieku ielā, Carnikavā, atjaunošanas darbu veikšana

28.07.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Atjaunošanas projekts

Tehniskā dokumentācija

 Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 

08.07.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/22

Tilta pār Vecupi Rūpnieku ielā, Carnikavā, atjaunošanas darbu veikšana

21.07.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Atjaunošanas projekts

Tehniskā dokumentācija

Iepirkums pārtraukts

30.06.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/21

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi „Ūdensvada rekonstrukcija Rīgas un Vēju ielās Carnikavā, ūdensvada izbūve Mežgarciemā, kanalizācijas rekonstrukcija Cīruļu un Svīres ielās, Kalngalē un Laivu ielā, Carnikavā”

13.07.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Skiču projekts

Topogrāfija

Ģeoloģija

Lēmums

UR Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

18.06.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/20/ELFLA

Carnikavas un Ādažu novada Laveru poldera ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:01) pik.00/00-pik.11/65, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:02) pik.00/00-pik.23/45, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:03) pik.00/00-pik.29/05, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:04) pik.00/00-pik.21/25, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:04) pik.21/25-pik.49/48, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:10) pik.00/00-pik.35/72, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:29) pik.00/00-pik.14/09 pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība.

06.07.2015.

plkst. 10:00 

 Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts

09.06.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/18

Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana, signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana

26.06.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

09.06.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/17

Carnikavas un Ādažu novada Laveru poldera ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:01) pik.00/00-pik.11/65, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:02) pik.00/00-pik.23/45, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:03) pik.00/00-pik.29/05, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:04) pik.00/00-pik.21/25, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:04) pik.21/25-pik.49/48, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:10) pik.00/00-pik.35/72, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:29) pik.00/00-pik.14/09 pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība.

25.06.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts

 

22.05.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/15

Grants/šķembu maisījuma 0/32p un šķembu maisījuma 0/32s piegāde Carnikavas novadā

03.06.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Vienošanās Nr.1

15.05.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/14

Maksas iekasēšana Carnikavas novada pašvaldības (Lilastes, Carnikavas un Kalngales) maksas autostāvvietās 2015.gada vasaras sezonā

27.05.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.04.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/13

Iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādei

 

14.05.2015.

plkst. 11:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Basketbola grozs

Atzinums

Lēmums

Līgums_I

Līgums_II

Līgums_III

Līgums_IV

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Lēmums_II

Vienošanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 

30.04.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/12

Carnikavas pamatskolas atjaunošanas būvdarbi Nākotnes ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā

14.05.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tāme

Teh_dok

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.04.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/11

Būvuzraudzības pakalpojumi ielu, gājēju ietves un ielu/ceļa apgaismojuma izbūvei Carnikavas novadā

05.05.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu 

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.04.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/10

Zāles pļaušana un savākšana Carnikavas novadā

17.04.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

19.03.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/9/KPFI

Parka un ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā

31.03.2015.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.03.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/8

Maisījuma 0/32 un šķembu maisījuma 5/40 mm piegāde ielu un ceļu seguma remontam Carnikavas novadā

27.03.2015.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Paziņojums par noslēgto līgumu

Vienošanās

05.03.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/7

Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

17.03.2015.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

05.03.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/6

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma uzturēšana un grants ceļu seguma uzturēšana ar autogreideri Carnikavas novadā 2015.gadā

18.03.2015.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

27.02.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/4

Carnikavas novada domes ieejas mezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā

11.03.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

TEH_DOK_CND

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Vienošanās_II

Informātīvs paziņojums par noslēgto līgumu

29.01.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/2

Carnikavas pamatskolas atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autorzuraudzība Nākotnes ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā

11.02.2015. plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes  03.02.2015.

Jautājumi un atbildes 05.02.2015.

Jautājumi un atbildes 06.02.2015.

Inventarizācijas lieta

Teritorijas topogrāfija

Lēmums

Līgums

Līgums par autoruzraudzību

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.01.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/1

Carnikavas novada ielu un ielu apgaismojuma izbūves būvprojektu izstrāde, tilta atjaunošanas būvprojekta  izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

04.02.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes (26.01.2015.)

TEH_DOK_Tilts

Lēmums

Līgums

Līgums par autoruzraudzību

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

24.11.2014.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/3/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi) 

 29.12.2014. plkst.10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 

Jautājumi un atbildes 27.11.2014.

Jautājumi un atbildes 02.12.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

29.10.2014.

Gājēju-velosipēdistu celiņa un tilta būvniecība pār Gauju Carnikavas novadā (vienošanās par papildu būvdarbiem pie noslēgtā līguma Nr.2013/49)

 

Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas regulējumu

Lēmuns

Vienošanās Nr.2

23.10.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/21

Remontdarbu materiālu un elektromateriālu iegāde

 04.11.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums 

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

09.10.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/20

Sniega tīrīšana ar tehniku Carnikavas novadā 2014. un 2015.gada ziemas sezonā

24.10.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums iepirkuma I daļai

Līgums iepirkuma I daļai

Lēmums iepirkuma II daļai

Līgums iepirkuma II daļai

 Informatīvs paziņojuma par noslēgtajiem līgumiem

18.09.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/19

Ceļa zīmju un ielu norāžu piegāde Carnikavas novadam

29.09.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

01.08.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/18

Siltummezglu un siltumtīklu renovācija un izbūve daudzdzīvokļu mājās Carnikavā, Carnikavas novadā

15.08.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes (13.08.2014.)

Lēmums

Līgums (iepirkuma 1.daļa)

Līgums (iepirkuma 2.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu iepirkuma 1.daļā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu iepirkuma 2.daļā

01.08.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/17

Transformatoru apakšstacijas KTA-310 pārvietošana „Stacija Gauja”, Carnikavas novadā

08.09.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu 

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Jautājumi un atbildes (14.08.2014.)

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.07.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/16

Asenizācijas un pazemes cauruļvadu augstspiediena skalošanas pakalpojumu veikšana pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” vajadzībām

21.07.2014.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.06.2014.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 12.12.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”


PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/2/ERAF

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība”

26.06.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums 

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Jautājumi un atbildes (19.06.2014.)

Jautājumi un atbildes (20.06.2014.)

Lēmums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

30.05.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/15

Bangu un Meduskalnu ielu un ielu apgaismojuma izbūves, „Ventas-Mucenieki” ceļa apgaismojuma izbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

11.06.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Shēma Nr.1

Jautājumi un atbildes (05.06.2014.) 

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

23.05.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/14

Gājēju pārejas pieejas dzelzceļa stacijai „Lilaste” izbūve un ātruma samazināšanas konstrukcijas izbūve uz gājēju un velosipēdistu celiņa, kas šķērso dzelzceļa sliedes abās pusēs, dzelzceļa stacijā „Carnikava”

03.06.2014.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.05.2014.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 12.12.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/1/ERAF

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība „Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība”

26.05.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Atbildes uz jautājumiem (15.05.2014.)

Atbildes uz jautājumiem

(20.05.2014.)

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta

08.04.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/11

Maksas iekasēšana Carnikavas novada pašvaldības (Lilastes, Carnikavas un Kalngales) maksas autostāvvietās 2014. gada vasaras sezonā

22.04.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

12.03.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/9

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts un grants ceļu seguma uzturēšana ar autogreideri Carnikavas novadā 2014.gadā

24.03.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

28.02.2014.

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/8

Mežciema ielas, Garciemā un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

11.03.2014.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums 

Tehniskā dokumentācija

Jautājumi un atbildes   05.03.2014.

Jautājumi un atbildes 06.03.2014.

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

21.02.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/7

Grants – šķembu maisījuma 0/32p un šķembu maisījuma 5/40 mm maisījuma piegāde ielu un ceļu seguma remontam Carnikavas novadā

04.03.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

17.02.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/6

Zāles pļaušana un savākšana Carnikavas novadā

28.02.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

06.02.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/5

Jaunas traktora puspiekabes piegāde

17.02.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

24.01.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/4

Apkures gāzes katlu tehniskā apkope Carnikavas novadā

04.02.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.01.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/2

Carnikavas novada polderu ūdens pārsūknēšanas staciju sūkņu kapitālais un avārijas gadījumu remonts

03.02.2014.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.01.2014.

Sarunu procedūra

Sadzīves kanalizācijas sistēmas avārijas remonts Zvejnieku ielā 9, Carnikavā, Varnikavas novadā

 

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

10.01.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/1

Lietota transportlīdzekļa (pašizgāzēja) ar slēgtu kravas kasti piegāde

21.01.2014.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

04.12.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/32

Sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Zvejnieku ielā 9, Carnikavā

 16.12.2013.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums 

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

03.12.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/31

Remontdarbu materiālu un elektromateriālu iegāde

14.12.2013.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

03.12.2013.

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/30

Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja piegāde un uzstādīšana Rīgas ielā 4, Carnikavā

14.12.2013.

plkst.14:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

21.11.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/29

Invalīdu ratiņkrēsla pacēlāja piegāde un uzstādīšana Rīgas ielā 4, Carnikavā

02.12.2013.

plkst.14:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

20.11.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/28

Remontdarbu materiālu un elektromateriālu iegāde

02.12.2013.

plkst.10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

(Nav saņemti piedāvājumi)

14.11.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/27

Traktortehnikas un spectehnikas tehniskā apkope un remonts

27.11.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

31.10.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/26

Remontdarbu materiālu un elektromateriālu iegāde

11.11.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts

25.10.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss"2013/25/KPFI

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā

05.11.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (29.10.2013.)

Lēmums

Līgums

Informatīns paziņojums par noslēgto līgumu

Vienošanās Nr.1

17.10.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/24

Alkšņu, Ausmas ielas Carnikavā un Dzirnupes ielas Gaujā, Carnikavas novadā, remonts

28.10.2013.

plkst. 15:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

17.10.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/23

Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

28.10.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.10.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/22

Sniega tīrīšana ar tehniku Carnikavas novadā 2013. un 2014. gada ziemas sezonā

21.10.2013. 

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums I daļa

Līgums II daļa

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.09.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/21

Remontdarbu materiālu un elektromateriālu iegāde

 

14.10.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

09.08.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/20

Asenizācijas pakalpojumu veikšana pašvaldības aģentūras ”Carnikavas Komunālserviss” vajadzībām

21.08.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

06.08.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/19

Ceļa zīmju un ielu norāžu piegāde

20.08.2013.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.07.2013

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/17/KPFI

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā

15.07.2013.

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Iepirkums pārtraukts

21.06.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/16/KPFI

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Carnikavas novadā

04.07.2013.

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

04.06.2013. PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/15

Grants - šķembu (frakcija 0/45 mm) piegāde ielu un ceļu seguma remontam Carnikavas novadā
17.06.2013.
plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

22.05.2013.

 

 

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/14

Grants - šķembu piegāde ielu un ceļu seguma remontam Carnikavas novadā

 

 

04.06.2013.
plkst. 10:00

 

 

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.05.2013.

 

 

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/13

Ceļa remonts uz Tauriņu mājām un caurteku nomaiņa Carnikavas novadā

 

 

29.05.2013.
plkst. 10:00

 

 

 

Pazinojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

16.05.2013.

 

 

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/13

Ceļa remonts uz Tauriņu mājām un caurteku nomaiņa Carnikavas novadā

 

 

29.05.2013.
plkst. 10:00

 

 

 

Pazinojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

08.05.2013.

 

 

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/12

Maksas iekasēšana Carnikavas novada pašvaldības (Lilastes, Carnikavas un Kalngales) maksas autostāvvietās 2013. gada vasaras sezonā

 

21.05.2013.
plkst. 10:00

 

 

 

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

21.03.2013.

 

 

 

 

 

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/10

Transformatoru apakšstacijas KTA-310 pārvietošanas „Stacija Gauja” Carnikavas novadā” tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

 

 

04.04.2013.

 

 

 

 

 

Jautājumi un atbildes 27.03.2013.

Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Lēmums

 01.03.2013.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/8

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Carnikavas novadā 2013.gadā

 15.03.2013.

Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Share on Facebook Tweet