Drukāt

Izglītības nodaļa

Nodaļas vadītāja: Aija Kalvāne
Tālr. 26544669
E-pasts:
 
Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste: Laura Andrijonoka
Tālr. 28335059
E-pasts:
 
2019./2020. mācību gadā Latvijā sākās pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. Ar 2019. gada 1. septembrī stājās spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas - pirmsskolas kļuva par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāka īstenot pilnveidoto saturu un pieeju. 2021. gadā jaunajā mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un vidusskolā – attiecīgi 1., 4., 7. un 10. klasē.

Pilnveidotais saturs un pieeja tiek izstrādāts Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Vairāk par pilnveidoto saturu un pieeju Skola2030 mājaslapā.

Skolotājam būs vairāk jādomā, jāplāno un jārīkojas, lai saprastu, izvērtētu un virzītu katra bērna attīstību, labi apzinoties, ka bērni ir dažādi. Savukārt videi jāveicina mācīšanās kopā, taču vienlaikus – atbilstoši katra vajadzībām. Mācības būs jāplāno un jāvirza uz mērķtiecīgu sasniedzamo rezultātu, sniedzot bērnam nepieciešamo atbalstu šī mērķa sasniegšanā.

Drukāt

Ar izglītības jomu saistītie dokumenti

Pirmskolas izglītība
 
Uzņemšana pamatskolā
 
Interešu izglītība un pieaugušo neformālā izglītība
Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas NOLIKUMS / VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Carnikavas novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai IESNIEGUMS juridiskai personai / IESNIEGUMS fiziskai personai
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību NOLIKUMS
Pieaugušo neformālās / interešu izglītības programmas PIETEIKUMS
 
Pašvaldības izsniegtās licences

Bērnu vasaras nometnes
Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa NOLIKUMS / PIETEIKUMS

Līdzfinansējums
 
Izglītojamā uzturēšanas izmaksas
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2021. gadā (norēķiniem par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja apmeklējumu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem audzēkņiem) (24.02.2021. domes lēmums)
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš” un Carnikavas pamatskolā no 2021. gada janvāra (24.02.2021. domes lēmums)
 
Share on Facebook Tweet