Pasaulē vadošais vieglmetāla disku ražotājs pārceļ ražošanu uz Latviju, izvietos arī Mežgarciemā

.

BIlde ES lgoPasaulē vadošais vieglmetāla disku ražotājs SMW ražošanu no Krievijas pārceļ uz Latviju, daļu izvietojot lielākajā Pierīgas biznesa parkā “Mežgarciems”, Carnikavas novadā. Tur uzņēmums plāno izveidot specializētu magnija sakausējumu liešanas ražotni, kā arī pētniecības un attīstības laboratoriju inovatīvu sakausējumu un materiālu jomā, investējot vairāk nekā 500 000 eiro un radot vismaz 15 jaunas darbavietas.

Notiks Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija

.

cp pavasarisŠā gada 7. jūlijā starp Carnikavas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) parakstīta vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/032 grozījumi Nr. 2, kas paredz, ka projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros pamatskolas ēkas pārbūvei kā attiecināmās izmaksas būs pieejami 11 098 124,66 eiro.

Līdz gada beigām dabas parkā turpināsies risu līdzināšanas darbi

.

life risas 1Projekta LIFE “CoHaBit” ietvaros dabas parkā “Piejūra” pagājušā gada rudenī Carnikavas novadā tika uzsākti mežaino piejūras kāpu biotopu atjaunošanas darbi – mežu retināšana, atvērumu (lauču) veidošana, invazīvo augu sugu samazināšana u.c. Informējam, ka Piejūras dabas parkā joprojām turpinās teritoriju tīrīšanas darbi – zaru izvākšana un tehnikas radīto risu līdzināšana manuāli (ar cilvēku roku darbu).

Testēta būvobjektos ieklājamā bruģakmens kvalitāte

.

Brugis 1611Pēc p/a "Carnikavas Komunālserviss" pasūtījuma, pārbaudot bruģakmens izturību Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā, konstatēts, ka piegādātā bruģakmens izturība neatbilst valstī noteiktām standarta prasībām, tāpēc aizkavējusies stāvlaukuma būvniecība Laivu ielā pie Carnikavas promenādes.

Top novada tematiskā plānojuma vadlīnijas - iedzīvotāji aicināti iesaistīties

.

centrs kokiLai nodrošinātu Carnikavas novada un tā ciemu kopējo vizuālo vienotību un identitāti, nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas saistoši publiskās ārtelpas veidošanas procesā, ņemot vērā apdzīvoto vietu telpisko struktūru, vēsturi, attīstības potenciālu, stratēģiskās intereses, kultūrvēsturiskās vērtības. Tāpēc maijā sākta novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura izstrāde.

Uzsākta informācijas centra būvniecība Carnikavā

.

tic jaunais moduluUzsākta informācijas centra būvniecība Carnikavas centrā blakus domes ēkai Stacijas ielā. Informācijas centrā būs pieejama centralizēta informācija par novada attīstības projektiem ar kartogrāfisko materiālu un ekrāns ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datu pārraidīšanai. 
Share on Facebook Tweet