02.09.2014 MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (pielikumi grozīti ar MK 24.01.2017 noteikumiem Nr. 50) veidlapas:
1. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF / WORD)
2. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas nojaukšanai (PDF / WORD)
3. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (PDF / WORD)
4. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF / WORD)
5. pielikums Apliecinājuma karte - ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu / bez lietošanas veida maiņas (PDF / WORD)
6. pielikums Ēkas fasādes apliecinājuma karte (PDF / WORD)
7. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas konservācijai (PDF / WORD)
14. pielikums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (PDF / WORD)

MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
2. pielikums Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (PDF /  WORD)

MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts - 1. grupa (PDF /  WORD)
2. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF /  WORD)
4. pielikums Paskaidrojuma raksts - konservācija (PDF /  WORD)

MK noteikumi Nr. 253 (2017. gada 9. maija) "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF /WORD)
2. pielikums Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai) (PDFWORD)
3. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)
4. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paziņojums par būvniecību (PDF /  WORD)
2. pielikums Būvniecības ieceres iesniegums (PDF /  WORD)
3. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF /  WORD)
4. pielikums Apliecinājuma karte (PDF /  WORD)

MK noteikumi Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
6. pielikums Paskaidrojuma raksts ceļiem (PDF /WORD)
7. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF / WORD)
8. pielikums Apliecinājuma karte (PDF / WORD)

Iesniegums Būvvaldei (PDF /  WORD)
Iesniegums izziņai par jaunbūvi (PDF / WORD)
Reklāmas projekta izskatīšanai (PDF / WORD)
Būvdarbu vadītāja/būvuzrauga saistību raksts (PDF /  WORD
Share on Facebook Tweet