No 1. jūlija informāciju par pašvaldības aktualitātēm uzziniet www.adazi.lv

.

C burtsNo 2021. gada 1. jūlija Latvijā būs vairāk nekā 40 pašvaldību līdzšinējo 119 vietvaru vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājās 2020. gada 23. jūnijā. Ādažu novadu turpmāk veidos Carnikavas pagasts un Ādažu pagasts. Pirmā apvienotā Ādažu novada domes sēde notiks šā gada 1. jūlijā, un tajā tiks ievēlēts jaunā Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

Jau kopš pagājušā gada noticis aktīvs darbs pie apvienotā Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentiem, kas noslēdzās šopavasar. To izstrādē savu viedokli bija aicināti izteikt abu novadu iedzīvotāji. Noritēja darbs arī pie jaunas pašvaldības administratīvās struktūras izveides, ko vadīja abu novadu domju izveidotā komisija.

Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts paredz, ka informācija par domes lēmumiem u.c. pašvaldības aktualitātes turpmāk tiks publicētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, kā arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv. Par administratīvās struktūras projektu lems jaunā sasaukuma deputāti.

Kopš Carnikava – sākotnēji kā pagasts, vēlāk novads – ir patstāvīga administratīvi teritoriāla vienība, no 1992. gada līdz 2021. gada jūlijam Carnikavas pašvaldībā strādājuši astoņi deputātu sasaukumi. Lai informētu iedzīvotājus par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm, līdz šim ir iznākuši 343 pašvaldības informatīvā izdevuma numuri. Sākotnēji šā izdevuma nosaukums bija “Apkārtraksts” (izdots 151 numurs), no 2011. gada novembra “Carnikavas Novada Vēstis” (192).

Share on Facebook Tweet