Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajiem īpašumiem “Dzirnakmeņi” un “Lamsdegumi”

.

detalplanojums dzirnakmeniAr Carnikavas novada domes 18.09.2019 lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem "Dzirnakmeņi" un "Lamsdegumi” nodošanu publiskajai apspriešanai atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 13, 23.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.11.2019 līdz 06.12.2019.
Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale""

.

atputas baze kalngaleAr Carnikavas novada domes 18.09.2019. lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale"" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 13, 22.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.11.2019. līdz 18.12.2019.
Share on Facebook Tweet