Carnikava uz viedā ciema attīstības ceļa

.

Carnikava viedais ciemsCarnikava kļuvusi par pilotteritoriju Latvijas piekrastes sadarbības projektā “Ceļā uz viedumu piekrastēs” un pieteikta atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”.

Carnikava ir viena no sešām pilotteritorijām projektā “Ceļā uz viedumu piekrastēs”, lai veicinātu ciema iekļaujošu un mūsdienīgu attīstību. Projekta mērķis ir aktivizēt vietējās piekrastes kopienas un, izglītojot to līderus, stiprināt ciemu–apkaimju identitāti un veicināt uz mūsdienu zināšanām un inovācijām balstītu ilgtspējīgu attīstību un jaunu sociālu un ekonomisku sadarbību rašanos, lai uzlabotu piekrastes ciemu un apkaimju dzīves kvalitāti.
 
Projekta ietvaros Carnikava gūs iespēju apgūt zināšanas par viedajiem ciemiem un viedajiem risinājumiem, ekspertu vadībā noteikt vietas stiprās un vājās puses un savus izaicinājumus, kā arī gūt pieredzi no citiem viedajiem ciemiem gan Latvijā, gan Somijā.
 
Projekta laikā izvēlētie ciema moderatori tiks apmācīti par kopienas veidošanu. Par Carnikavas moderatori izvēlēta aktīvā novadniece, biedrības “Dog Sport Carnikava” pārstāve Elīna Klindžāne, kas jau iepriekš novadā iesaistījusies vairākos projektos un aktivitātēs, organizējot “Veselības dienu” Carnikavā, startējot “Sabiedrība ar dvēseli” projekta konkursā.
 
Par tuvākajiem plāniem projekta ietvaros Elīna stāsta: “Mērķis ir pulcēt aktīvus un uzņēmīgus iedzīvotājus, kuru darbošanās stils risina problēmas, neaprobežojoties ar iesnieguma uzrakstīšanu valsts iestādēm ar tekstu “viss ir slikti”, bet kuri paši rīkojas, lai ietekmētu notiekošo. Dažādas iedzīvotāju grupas tiks aicinātas uz kopīgām tikšanās reizēm, lai apzinātu aktualitātes un izvirzītu mērķus, ko ar kopīgu darbu varētu mainīt, tādejādi uzlabojot dzīves kvalitāti novadā. Un varbūt pat radīsim jaunus un inovatīvus risinājumus.”
 
Projekta kulminācijas pasākums būs ideju maratons, kurā viedo ciemu vai apkaimju entuziasti kopā ar nozaru ekspertiem meklēs labākos viedos risinājumus saviem izaicinājumiem. Labākie no tiem katrā vietā tiks atbalstīti ar projekta finansējumu.
 
Lai stiprinātu savu kā viedā ciema identitāti, Carnikava pieteikta atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”, akcentējot un izceļot jau īstenotās aktivitātes, kas liecina par dažādu tehnoloģiju un sadarbības formu attīstīšanu ciemā un gatavību sadarbībai ar citiem Latvijas ciemiem.
 
Šī iniciatīva Latvijā notiek pirmo reizi un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem.Kampaņas organizatori izstrādājuši kritērijus un vadlīnijas atpazīstamības zīmes piešķiršanai un pulcējuši starpdisciplināru žūriju, kas izvērtēs pieteikumus un paziņos pirmos atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” saņēmējus.
Share on Facebook Tweet