“Jūras Zeme” izsludinātajā 12.projektu kārtā pieejams finansējums 136 339 eiro

.

JuraszemeNo 2021. gada 1. maija līdz 1. jūnijam Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iespējams pieteikties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajam publiskajam līdzfinansējumam projektu īstenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados. Kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 136 339,88 eiro. 

Tai skaitā rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” 136 339,88 eiro, no kuriem (6.1.) neliela apjoma zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstībai - 136 339,88 eiro. Viss biedrības “Jūras Zeme” sludinājums - paziņojums ŠEIT.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā ŠEIT.

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Jūras Zeme” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju.

Projekti tiks vērtēti atbilstoši Vērtēšanas vadlīnijām.

Nepieciešams aizpildīt pašvērtējuma veidlapu EJZF3.

Vairāk infomācijas, sazinoties ar biedrību e-pastā vai zvanot Ārim +371 26468620 vai Kristīnei +371 26100933.
Share on Facebook Tweet