Drukāt

LIAA Siguldas biznesa inkubators

.

Siguldas biznesa inkubators logo 2021

 

 

 

Kontakti:
LIAA Siguldas Biznesa inkubators
Krišjāņa Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālr. 62400903

E-pasts: 
Darba laiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

LIAA Siguldas Biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā un biznesa inkubatoru mājaslapā.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora darbības teritorija: Aloja, Ādaži, Carnikava, Garkalne, Inčukalns, Krimulda, Limbaži, Mālpils, Salacgrīva, Saulkrasti, Sēja, Sigulda un to novadi.
 
PIRMSINKUBĀCIJA
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam. Pirmsinkubācijas programma var būt noderīga arī esošam un veiksmīgam uzņēmumam, kas gribētu pārbaudīt jaunu ideju. Uzsvaru šī programma liek uz uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu un tīklošanos, kā arī dalīšanos ar idejām, pieredzi, padomiem un kļūdām.
 
Programmā ietilpst:
- konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei un biznesa idejas novērtēšanai
- biznesa prasmju un iemaņu apguve
- koprades telpa - uzņēmējdarbībai nepieciešamais atvērtais birojs (open office) un biroja aprīkojums
- lekcijas, apmācības un semināri.
 
Uzņemšana pirmsinkubācijai notiek divas reizes gadā, pavasarī un rudenī. Uzzini vairāk šeit!
Pieteikuma veidlapa pirmsinkubācijai pieejama LIAA mājaslapā.
 
INKUBĀCIJA
Inkubācijas programmas atbalsts paredzēts uzņēmumiem (sīkie / mikro, mazie un vidējie komersanti), kuri reģistrēti Latvijas Republikas Komercreģistrā ne ilgāk par trīs gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē inkubācijas atbalstu saņēmušais komersants kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu.
 
Inkubācijas programmas dalībnieks piekļūst inkubatoru kopienai, koprades telpām un semināriem, kas ir laba iespēja vairot savas zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanā. Paralēli tam ir iespēja izmantot arī līdzfinansēšanas atbalstu.
 
Līdz 50 % līdzfinansējums ir pieejams:
- prototipa un dizaina izstrādei
- grāmatvedības, juridiskajiem un mārketinga pakalpojumiem
- telpu īres izmaksām
- iekārtu un izejmateriālu iegādei, u.c.
 
Uzņemšana inkubācijai notiek divas reizes gadā, pavasarī un rudenī.
Maksimālais inkubācijas termiņš – līdz 2023. gada 31.decembrim un/vai kamēr atbalsts veicina attīstību. Uzzini vairāk šeit!
Pieteikuma veidlapa inkubācijai pieejama LIAA mājaslapā.
 
Neatbalstāmās nozares:
Zvejniecība un akvakultūra
Lauksaimniecības produktu primārā ražošana un pārstrāde
Tirdzniecība, vairumtirdzniecība
Finanšu starpniecība
Komercpakalpojumi
Azartspēles
 
LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros. Sīkāka informācija par projektu pieejama LIAA tīmekļa vietnē. Tur arī pieejamas pieteikuma formas, lai iestātos biznesa inkubatorā.

ES 2020 ERAF balts

 

 

 

Siguldas Biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

Share on Facebook Tweet