Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumi

.

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

 03.03.2020.

 PA "Carnikavas Komunālserviss" 2020/6/KF

"Būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros"

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 15.04.2020.

06.04.2020.

plkst.10.00

Nolikums

Nolikums ar 24.03.2020. grozījumiem

Tāmes

Būvprojekts

Paziņojums par rezultātu

20.02.2019.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2019/9/KF

"Būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros"

Iepirkuma procedūra pārtraukta

26.03.2019.

plkst.10.00

Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

Jautājumi un atbildes (06.03.2019.)

Paziņojums par rezultātu

Paziņojums par pārtraukšanu

17.12.2018.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/31/KF

"Būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta" ietvaros"

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 31.01.2019.

29.01.2019.

21.01.2019.

plkst.10.00

Paziņojums par iepirkumu

Paziņojums par grozījumiem 11.01.2019.

Paziņojums par grozījumiem 08.01.2019.

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 

 

Nolikums ar 11.01.2019. grozījumiem

Nolikums ar 08.01.2019. grozījumiem

Nolikums (sākotnējā versija)

 

Tāmes ar 11.01.2019. grozījumiem

Tāmes (sākotnējā versija)

 

Būvprojekts

 

Jautājumi un atbildes (11.01.2019.)

Jautājumi un atbildes (08.01.2019.)

28.11.2018.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/30/KF

„Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros”

Iepirkuma procedūra pārtraukta

07.01.2019.

plkst.10.00

Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

19.12.2014.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/5/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi) 

 

02.02.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.2 ar 16.01.2015. grozījumiem

Jautājumi un atbildes 05.01.2015.

Jautājumi un atbildes 14.01.2015.

Ģeotehniskās izpētes pārskats

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma nolikumā

Nolikums ar grozījumiem (16.01.2015.)

 Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

04.12.2014. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/4/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvuzraudzība) 

19.12.2014.

plkst. 10:00

Pziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

24.11.2014.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā

Pamatojoties uz 10.05.2014. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu vadlīnijām „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

PA „Carnikavas Komunālserviss” 2014/3/ERAF

Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi) 

 29.12.2014. plkst.10:00

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 

Jautājumi un atbildes 27.11.2014.

Jautājumi un atbildes 02.12.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Share on Facebook Tweet