Drukāt

Veidlapas

.

 Ādažu novada pakalpojumu veidlapas pieejamas ŠEIT

Iesniegšana:
1) autorizējieties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, spiežot TE;
2) izvēlieties Carnikavas novada iestādi, kurai adresēts iesniegums:
- Carnikavas novada dome,
Carnikavas novada bāriņtiesa,
- Carnikavas novada pašvaldības iestāde sociālais dienests,
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss",
- Carnikavas pamatskola,
- Carnikavas mūzikas un mākslas skola,
- Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš",
- Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra",

3) aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu.


Brīvas formas iesniegums
 • Iesniegums domei
Nekustamais īpašums
 • Izziņa par samaksāto NĪN
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana
 • Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski
 • Pirmpirkuma tiesības
 • Piekrišana nepilsonim
Izglītības jomas iesniegumi
 • Par bērna reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novadā
 • Atteikums no piešķirtās vietas
 • Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"
 • Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Piejūra"
 • Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
 • Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
 • Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
 • Līdzfinansējums skolai
 • Līdzfinansējums aukle bērnudārzā
 • Finansiālais atbalsts konkursos
 • Kultūras pasākuma organizēšana
 • Naudas balvas saņemšanai konkursā
 • Finanšu atskaite
 • Iesniegums par uzņemšanu Mūzikas un mākslas skolā
 • Iesniegums par līdzfinansējumu Mūzikas un mākslas skolā
 • Iesniegums (juridiskai personai) par pieaugušo neformālo vai interešu izglītības programmu
 • Iesniegums (fiziskai personai) par pieaugušo neformālo vai interešu izglītības programmu
 • Pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmas pieteikums
Sporta un kultūras jomas iesniegumi
 • Finansiāls atbalsts sporta sacensību organizēšana
 • Finanšu atskaite par sporta sacensību organizēšanu
Tirdzniecība Carnikavas novadā
 • Iesniegums ielu tirdzniecība
 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās
 • Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saņemšanai
Carnikavas Komunālserviss
 • Namu numurzīmes
 • Tehniskie noteikumi - no 01.08.2021. pieteikumus pieņem tikai BIS (Būvniecības informācijas sistēmā)
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
 • Atļauja koku ciršanai ārpus meža
 • Iesniegums līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
 • Iesniegums par vasaras darbiem (bērna nodarbināšana sabiedrisko lietderīgos darbos)

Dzimtsarakstu nodaļa

 • Brīvas formas iesniegums
 • Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 • Laulību noslēgšana

Sociālā dienesta iesniegumi

 • Brīvas formas iesniegums sociālajam dienestam
 • Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam
 • ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS - Iesniegums par pabalstu bērna ēdināšanā

Novada simbolikas izmantošana

 • Iesniegums par novada simbolikas izmantošanu
Share on Facebook Tweet