Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

.

Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” un Carnikavas novada domes 2021. gada  24. marta lēmumu Nr.5 1.§ tiek sākta aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kas ilgs no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.

Sākot no 2021. gada 1. jūlija, Ādažu novada administratīvo teritoriju veidos divas teritoriālās vienības – pašreizējais Ādažu novads un Carnikavas novads. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek aktualizēta Stratēģija, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Aktualizētajai Stratēģijai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskata projekts, noskaidrojot nelabvēlīgas ietekmes riskus un to novēršanas risinājumus.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 28. aprīlī plkst. 15.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / viedierīcē ir instalēta “Zoom” lietotne. Pievienoties pasākumam varēs, sākot no plkst. 14.45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).

Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē Gaujas iela 33A Ādažos, Ādažu nov., LV-2164, ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm, vai elektroniski sūtot uz līdz 21. maija plkst. 23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Carnikavas novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga Pērkone (tālr. 67996086, ), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

Ar aktualizētās Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku, kā arī Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.
Share on Facebook Tweet