No 29. jūlija pieaugs maksa par atkritumu izvešanu

.

clean r logoSIA “Clean R”, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus novadā, informē, ka no 2021. gada 29. jūlija ir noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs – 18,39 eiro par m3 (t.sk. PVN) līdzšinējo 15,81 eiro/m3 vietā. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībai ik gadu ir jāizvērtē līdz 30. jūnijam.

Tarifa pieauguma iemesls ir atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficienta palielinājums. Jau vēstīts, ka atkritumu apsaimniekotājs, piedaloties arī pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss”, 2020. gadā reizi ceturksnī veica sadzīves konteineros savākto sadzīves atkritumu kontrolsvēršanu, lai noteiktu masas un tilpuma attiecību – šādu kārtību paredz Ministru kabineta noteikumi “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.

Ja iegūtais rezultāts par 10 % atšķiras no līgumā starp SIA “Clean R” un p/a “Carnikavas Komunālserviss” fiksēto, tad atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek pārrēķināta. SIA “Clean R” atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam ir veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu, un tā ir paaugusi par 2,58 eiro/m3.

Carnikavas Komunālserviss vairākkārt informējis iedzīvotājus, ka neatbilstoša satura izmešana sadzīves atkritumu konteineros pasliktina svara un tilpuma attiecību. Neatbilstošs saturs ir: dārza atkritumi; stikla iepakojums; neiztukšots iepakojums; slapji priekšmeti, būvgruži u. tml.

Arī 2021. gadā reizi ceturksnī tiek veikta sadzīves atkritumu kontrolsvēršana un, ja tarifā fiksētā masas un tilpuma attiecība mainīsies par 10% un vairāk, tas var būt par iemeslu turpmākai tarifa paaugstināšanai vai pazemināšanai.

Aicinām iedzīvotājus izvēlēties atbilstošu veidu, kā atbrīvoties no atkritumiem, tos šķirojot. Šķirot atkritumus var savā īpašumā, izmantojot “Clean R” piedāvātos šķirošanas konteinerus vai speciālās šķirošanas somas jauktam un stikla iepakojumam – to saturu izved bez maksas; veidot kompostu savā īpašumā, turklāt tas ļauj ietaupīt – ja īpašumā tiek veidots komposts un tiek šķiroti atkritumi, mēnesī obligāti izvedamais apjoms var būt minimāls; zaļos atkritumus var nogādāt īpaši ierīkotajā novietnē Carnikavā, kas atrodas pie Zibeņu-Briljantu ceļa.

“Clean R”, Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet