Drukāt

Biedrība "Tutti Palīdzība Dzīvniekiem”

Kakis miceJuridiskā adrese: Baložu iela 4, Carnikavas nov., LV-2163
Tālr: 29 365 315 (LMT), 28381313 (Bite)
E-pasts:
Mājaslapa: http://tutti.lv

Dzīvnieku aizsardzības biedrības "Tutti Palīdzība Dzīvniekiem" mērķis ir nodrošināt dzīvniekiem jebkādu tiem nepieciešamo palīdzību (uzturēšanu, veterināro palīdzību, pagaidu vai pastāvīgu māju meklēšanu u.c.), informatīvi izglītojot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa, novēršot cietsirdības aktus. Iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā.

Biedrība iespēju robežās nodrošina dzīvniekus ar pagaidu pajumti. Šobrīd biedrībai ir piesaistīti daži brīvprātīgie pagaidu māju sniedzēji. Pagaidu mājās mitinās 2 – 10 dzīvnieki katrā.

 

Drukāt

Juglas dzīvnieku patversme "Labās Mājas"

suns
Adrese: Rīgā, Mežapurva ielā 2, LV-1064
Tālr. 26617636
E-pasts:
Mājaslapa: www.patversme.lv
Darba laiks: 10.00–18.00, brīvdiena – pirmdiena
 
Projekts – Dzīvnieku palīdzības centrs "Labās mājas" jau nosaukumā norāda tā būtību – labas mājas tiem, kuri tās zaudējuši.
"Labās mājas" gadā patvērumu var dot ap 350 suņiem un 350 kaķiem, kas ne pilnībā, bet būtiski uzlabotu situāciju ar klaiņojošu un bezsaimnieka mājas (istabas) dzīvnieku izmitināšanas jautājumu Rīgā un Rīgas rajonā. Patversmes darbībai tiek piesaistīti arī kinologi, zoopsihologi, suņu apmācības instruktori.
 
Biedrība "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa"
Tālr. 29493377
E-pasts:
Informācija par biedrības aktivitātēm, konsultācijas, cietsirdības gadījumu pret dzīvniekiem izskatīšana.
* lūgums zvanīt darba dienās 9-19 (izņemot gadījumus, kad tieši apdraudēta dzīvnieka dzīvība, veselība vai citi neatliekami jautājumi)
 
Biedrība Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa ir dzīvnieku mīļotāju un domubiedru grupa. Organizācijas biedri dzīvnieku aizsardzības jomā aktīvi darbojās jau kopš 1995.gada un šobrīd tā ir izaugusi par daudzskaitlīgu un pieredzē bagātu dzīvnieku aizsardzības organizāciju Latvijā. 2000.gadā Biedrība tika uzņemta Pasaules dzīvnieku aizsardzības organizācijā (WSPA), bet 2003.gadā – Karaliskajā Biedrībā cietsirdības novēršanai pret dzīvniekiem (RSPCA).

Biedrība par saviem uzdevumiem ir noteikusi dzīvnieku tiesību aizsardzību, patversmju uzturēšanu, sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, kā arī likumdošanas sakārtošanā Latvijā ar šiem jautājumiem saistītās jomās. Ikdienā tiek izskatīti neskaitāmi ziņojumi par cilvēku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Latvijā.
Biedrība sniedz pakalpojumus vairākām Rīgas rajona pašvaldībām dzīvnieku izmitināšanā un aprūpē dzīvnieku patversmē „Labās mājas", kā arī bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles "noķer-sterilizē-atlaiž" praktiskā realizācijā.
Share on Facebook Tweet