Drukāt

Carnikavas pamatskola

cp modulu skola 1Adrese: Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
E-pasts:
esimbolsE-adrese

Direktors: Raivis Pauls
E-pasts: 
Tālr.
26344247
 
Direktora vietniece izglītības jautājumos: Eva Odziņa
Tālr. 26438896
E-pasts:
Pieņemšanas laiki:  pēc iepriekšējas vienošanās 
 
Direktora vietniece audzināšanas darbā: Simona Čaupala
Tālr. 28636429
E-pasts:
Pieņemšanas laiki:  pēc iepriekšējas vienošanās
 
Direktora vietnieks saimniecības jomā: Guntars Bite
E-pasts:
Pieņemšanas laiki:  pēc iepriekšējas vienošanās
 
Skolas psiholoģe: Ilze Švarca
Tālr. 67993613
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas vienošanās
 
Sociālā pedagoģe: Līga Rudzāte
Tālr. 67993613
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas vienošanās

1974. gada 1. septembrī Carnikavas bērni uzsāka mācības pašreizējās Carnikavas pamatskolas ēkā, kura tapusi ar zvejnieku kolhoza "Carnikava" vadības un arhitekta Gunāra Caunes gādību. Mācības vairākus gadus tika organizētas divās maiņās un divplūsmu skolā skolēnu skaits pārsniedza piecus simtus.

Daudzo gadu laikā, piedzīvojot dažādas pārmaiņas, skolai ir izveidojušās savas tradīcijas – tiek atzīmēta Skolotāju diena, Mātes diena, Pēdējais zvans, Ziemassvētki, izlaidumi, organizētas mācību priekšmetu nedēļas un mākslas darbu izstādes. Kopš 2006. gada Carnikavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās Ēnu dienā, kad viņi dodas uz novada pašvaldības iestādēm, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu.

Kopš 1974. gada Carnikavas pamatskolu vadījuši desmit direktori: Velta Krauze, Jānis Locāns, Irita Steģe, Irēna Drupa, Edgars Tabors, Ainārs Stikuts, Anna Plauča, Inta Lemešonoka, Sergejs Čevers, Aija Patkovska. Tagad skolas direktora amata vietā strādā Raivis Pauls.

Vairāk informācijas Carnikavas pamatskolas mājaslapā.

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Carnikavas pamatskolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 laikā

Share on Facebook Tweet