Drukāt

Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums

.

1. sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums
2. sējums. Vadlīniju izstrāde publiskās ārtelpas vizuālajai identitātei
2. sējuma PIELIKUMS - Carnikavas novada publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu vizuālās vadlīnijas
Domes lēmums Par Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura apstiprināšanu
coast4us logo
Share on Facebook Tweet