Drukāt

Skaitļi un fakti par Carnikavas novadu

carnikava no augsas

Carnikavas novads kā patstāvīga teritoriāla vienība ir no 1992. gada.

Novada teritorija: 80,2 km2 
Carnikavas novada teritorijā ir piecas upes un kanāli, pieci ezeri un četras salas.

Iedzīvotāju skaits: 9525 iedzīvotāju (Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas dati uz 27.05.2019.). Vasaras sezonā iedzīvotāju skaits novadā trīskāršojas.

Administratīvais centrs: Carnikava.
Attālums no Carnikavas ciema līdz Rīgai - 29 km.

Apdzīvojuma struktūra: Carnikavas novadā ir 11 ciemi – Carnikava, Eimuri, Garciems, Garupe, Gauja, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežciems, Mežgarciems, Siguļi.

Transporta infrastruktūra: Carnikavas novadu šķērso 1. šķiras ceļš Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži (P1). Teritorijas austrumu pusē piekļaujas autoceļš "Via Baltica" (E67). Novadam cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Skulte.

Dabas resursi: 19 km piekrastes līnija gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti no Kalngales līdz Lilastei. Mežsaimniecības un īpaši aizsargājamās teritorijas aizņem 55,06%, lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 20,73%, bet ūdens objektu zeme - 6,67% Carnikavas novada teritorijas.

Aizsargājamās dabas teritorijas: Dabas parks "Piejūra" iekļauts Eiropas Savienības izveidotajā īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā "Natura 2000". Novadā ir divas Gaujas grīvas ainavu aizsargājamās teritorijas, kā arī Baltijas jūras piekraste.

Novada nozīmīgākie objekti: Dabas parks "Piejūra", paraboliskās kāpas, ezeri: Ummis, Garezeri, Dzirnezers, Laveru ezers un Pulksteņu ezers. Carnikavas Novadpētniecības centrs, gājēju un velosipēdu tilts, Carnikavas promenāde, koka taka Garciemā, Carnikavas muižas parks, Svētku laukums, Mežgarciems, kā arī citi objekti.

 

Share on Facebook Tweet