Drukāt

Carnikavas novada domes iepirkumi PIL 8.2.panta kārtībā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu un pārejas noteikumu 9.punktu Carnikavas novada domes pircēja profils, sākot ar 2019.gada 1.janvāri pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šajā profilā tiek ievietota informācija par Carnikavas novada domes plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Saite uz Carnikavas novada domes pircēja profilu EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/378

 2013. - 2014.gads

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

23.02.2017.

CND 2017/5

Malkas piegāde Carnikavas novada pašvaldības sociālās palīdzības saņēmējiem

06.03.2017.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Veidnes

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

23.02.2017.

CND 2017/4

Kvadracikla piegāde

06.03.2017.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Veidnes

Lēmums

Līgums

21.02.2017.

CND 2017/3

Centra poldera aizsargdambja (D1) posmā no Stacijas ielas līdz Jūras ielai Carnikavā, Carnikavas novadā, labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

06.03.2017.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Veidnes

Iepirkums pārtraukts

07.12.2016.

CND 2016/22

Mobilo sakaru pakalpojumi Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

19.12.2016.

plkst.10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

4G punktu shēma (6.pielikums)

Pielikumi word formātā

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

31.10.2016.

CND 2016/20

Tipogrāfiskie pakalpojumi Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

11.11.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes 01.11.2016.

Lēmums

 Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

18.10.2016.

CND 2016/18

Bērnu rotaļlaukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Piejūras internātpamatskolas pirmskolas izglītības iestādē

31.10.2016.

plkst.10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Lēmums

Inforfmatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

14.09.2016

CND 2016/17

Sarunu procedūra “Tehniskā projekta “Centra poldera aizsargdambja (D1) labiekārtošana Carnikavas ciemā, Carnikavas novadā” (Šifrs 4997/14) sadalīšana divās kārtās, nemainot tehniskos risinājumus un darbu apjomus”

26.09.2016. plkts.10.00

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Līgums

12.09.2016.

CND 2016/16

Sarunu procedūra “Vienotās Pašvaldību sistēmas lietojumprogrammas NINO uzlabojumu veikšana un pielāgošana datu apstrādei atbilstoši saistošo noteikumu Nr.SN/2015/12  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” regulējumam”

23.09.2016. plkst.10.00

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Līgums

 

29.07.2016.

CND 2016/15

Gājēju tilta pāri Vecgaujai būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

15.08.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Projektēšanas uzdevuma pielikumi

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

Autoruzraudzības līgums

26.07.2016.

CND 2016/14

Brīvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, Novadpētniecības centra pārbūves un “Svētku laukuma” pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

08.08.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Robežu plāni

Jautājumi un atbildes

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

Autoruzr. līgums Sv.laukums

Autoruzr. līgums Novadpētn. centrs

20.07.2016.

CND 2016/13

Carnikavas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2018.-2028.gadam

01.08.2016.

plkst. 11.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājumi un Atbildes

Grafiskie materiāli

Ielu saraksts

Lēmums

Informātīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

19.07.2016.

CND 2016/12

Carnikavas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana

01.08.2016.

plkst.10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Papildu dokumentācija

Lēmums

Lēmums

Informatīvs paziņojums noslēgto līgumu

Līgums

05.07.2016.

CND 2016/11

Carnikavas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana

18.07.2016.

plkst.10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Papildu dokumentācija

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

29.06.2016.

Nr.CND 2016/10

Pirmsskolas izglītības iestādes Piejūras internātpamatskolā telpu pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana

11.07.2016.

plkst.10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

Līguma grozījumi

15.06.2016.

Nr. CND 2016/9

Brīvdabas estrādes Carnikavas parkā būvniecības, Novadpētniecības centra pārbūves un “Svētku laukuma” pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

30.06.2016.

plkst.11.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Robežu plāni

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

01.06.2016.

Nr.CND 2016/8

Pirmsskolas izglītības iestādes Piejūras internātpamatskolā telpu pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana

13.06.2016.

plkst.10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Lēmums 

Iepirkums pārtraukts

13.04.2016.

Nr.CND 2016/6

Vispārīgā vienošanās par mērniecības pakalpojumu nodrošināšanu Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

25.04.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Instrukcija pretendentiem

Lēmums

Informātīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Vienošanās

17.03.2016.

Nr.CND 2016/5

Stikla šķiedras un poliestera sveķa kompozītmateriāla (GRP) laivas ar papildus aprīkojumu, piekaramā laivas dzinēja un treilera (piekabes) laivas pārvadāšanai, piegāde

31.03.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājums un atbilde 23.03.2016.

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

15.03.2016.

Nr.CND 2016/4

Malkas piegāde Carnikavas novada domes Sociālā dienesta sociālās palīdzības saņēmējiem

29.03.2016.

plkst. 10.00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Jautājums un atbilde 18.03.2016.

Lēmums

Informātīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

02.03.2016.

Nr.CND 2016/3

Autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

16.03.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par plānoto līgumu

Nolikums

Karte

Lēmums

Informātīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

Līgums par autoruzraudzību

24.02.2016.

Nr.CND 2016/1

Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāna 2017.-2026.gadam izstrāde

15.03.2016.

plkst. 10:00 

Paziņojums par plānoto līgumu 

Nolikums

Jautājums un atbilde 11.03.2016.

Lēmums

Informātīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

21.12.2015. 

Nr. CND 2015/22 Psihologa pakalpojumi Carnikavas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas klientiem 

13.01.2016. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Lēmums

Līgums

04.12.2015.

Nr. CND 2015/21 "Veļas mazgāšana

Piejūras internātpamatskolas vajadzībām"

16.12.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi 

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem 

Lēmums

Līgums 

02.12.2015. 

Nr. CND 2015/20 

sarunu procedūra  „Vienotās Pašvaldību sistēmas lietojumprogrammu NINO, SOPA, DZIMTS, PERS, GVEDIS, NOMA, JUPIS, APUS, BRIDZIS, KADRI uzturēšana un nepieciešamības gadījumā izmitināšana”

15.12.2015. plkst. 10:00

Paziņojums par rezultātiem 

 

Lēmums

Līgums

21.09.2015.

CND 2015/19 "Zupas piegāde"

02.10.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

Lēmums

Līgums

18.09.2015. 

CND 2015/18 Detālplānojuma izstrāde Mežgarciema teritroijai Carnikavas novadā 

30.09.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Carnikavas novada domes 17.06.2015. Prot. Nr.14, 29.§  

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums

27.08.2015.

CND 2015/16 Skatītāju krēslu piegāde

08.09.2015

plkst. 11:00

Nolikums 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem 

Lēmums 

Līgums

26.08.2015. 

CND 2015/15 Sniega ražošanas iekārtas piegāde

08.09.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums

Līgums

20.08.2015.

CND 2015/14 Degvielas piegāde

01.09.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums

15.06.2015.

CND 2015/12 "Psihologa pakalpojumi Carnikavas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas klientiem

30.06.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

11.06.2015. 

sarunu procedūra Nr. CND 2015/11

„O.Vācieša piemineklim aizmugurē esošās teritorijas (skulpturālās daļas) detaļu izgatavošana un to uzstādīšana Carnikavas kapos”

 

Pamatojums  sarunu procedūras izvēlei 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums

 Līgums (vienošanās pie iepriekšējā līguma)

05.06.2015.

" "Karlsona parka" sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija" un ""Karlsona parka" saimnieciskās zonas" būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

18.06.2015. plkst. 11:00

Nolikums ar pielikumiem (t.sk. projektēšanas uzdevumiem) 

Nolikuma pielikumi piedāvājuam sagatavošanai 

Atbilde uz uzdoto jautājumu

Robežplāns Dangu mežs

Robežplāns sūkņu stacija Eimuri 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums

29.04.2015.

CND 2015/9 Ietekmes uz vidi novērtējums atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošanai 

18.05.2015. plkst.11:00

Nolikums 

Iepirkuma pieteikuma veidlapa 

Papildus materiāli 

Atbilde uz uzdoto jautājumu, 14.05.2015. 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums 

17.04.2015.

Motorlaivas un tās aprīkojuma piegāde Nr. CND 2015/8

05.05.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 

30.03.2015.

Autobusu ar šoferi noma 2015/7

13.04.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums par 3.iep.priekšmeta daļu

Līgums par 1., 2. un 4.iepirkuma priekšmetas daļu 

 

16.03.2015. 

Motorlaivas un tās aprīkojuma piegāde Nr. CND 2015/6

Iepirkums pārtraukts

 

16.03.2015.

Malkas piegāde Carnikavas novada pašvaldības sociālās palīdzības saņēmējiem 

Nr. CND 2015/5

27.03.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu (31.03.2015.)

Lēmums

Līgums

20.02.2015.

CND Nr. 2015/4

Rekomendāciju izstrāde Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai 

09.03.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums, 09.03.2015.

Līgums

17.02.2015.

CND 2015/3

Datortīkla aktīvās aparatūras piegāde

03.03.2015. plkst.11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 04.03.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu, 26.03.2015.

Lēmums 26.03.2015.

Līgums

16.02.2015.

CND 2015/2

„Plānojuma “Mežgarciema teritorijas pārveidošana
par pētniecības un uzņēmējdarbības teritoriju” izstrāde”

06.03.2015. plkst.11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Atbilde uz uzdoto jautājumu, 25.02.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums, 09.03.2015. 

Līgums

 14.01.2015.

CND 2015/1

Tipogrāfijas pakalpojumi 

 30.01.2015. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi  

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem  

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums

Līgums

Share on Facebook Tweet