Attālināto mācību sadarbības rokasgrāmata vecākiem

.

vecaki skola pexelsCarnikavas pamatskola informē, ka vecāki E-klases sistēmā var atrast visu aktuālo informāciju par bērna sekmēm, mācību stundu apmeklējumu, pārbaudes darbiem un uzvedību. Aicinām vecākus iepazīties ar dažiem mācību procesa organizēšanas ieteikumiem un pārrunāt tos ar bērniem, lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību starp vecākiem, bērniem un skolotājiem attālināto mācību laikā.

Uz pusi samazināts vecāku līdzfinansējums mācībām CMMS

.

muzikas skola 800Kopš 2020. gada 6. novembra mācības Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā notiek attālināti, pamotajoties uz Ministru kabineta rīkojumu. Ņemot vērā šo apstākli un lai atbalstītu CMMS audzēkņu ģimenes, dome lēma uz pusi samazināt noteikto līdzfinansējuma apjomu, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz laikam, kad tiks pieņemts domes lēmums par mācību atsākšanu izglītības iestādē klātienē pilnā apjomā.

“Riekstiņš” izglītojas svaigā gaisā

.

20210204 111714kPirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” bērni izglītojas arī pastaigās, attīstot fizisko attīstību, sociālās prasmes un kultūras zināšanas, kā arī emocionālo un intelektuālo attīstību.

Noteiktas izmaiņas mācību procesa organizēšanā Carnikavas pamatskolā

.

cp modulu skolaŅemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus, kas attiecas uz mācību procesu skolās saistībā ar vīrusa Covid-19 ierobežošanu, Carnikavas novada dome 26. novembrī tikās ārkārtas domes sēdē, lai lemtu par Carnikavas pamatskolas mācību darbu pārplānošanu. Nolemts, ka mācības 1.-3. klasēm notiks klātienē, 4.-9. klasēm – attālināti.
Share on Facebook Tweet