Uz pusi samazināts vecāku līdzfinansējums mācībām CMMS

.

muzikas skola 800Kopš 2020. gada 6. novembra mācības Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā notiek attālināti, pamotajoties uz Ministru kabineta rīkojumu. Ņemot vērā šo apstākli un lai atbalstītu CMMS audzēkņu ģimenes, dome lēma uz pusi samazināt noteikto līdzfinansējuma apjomu, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz laikam, kad tiks pieņemts domes lēmums par mācību atsākšanu izglītības iestādē klātienē pilnā apjomā.

Tātad no 1. janvāra maksa par vienas izglītības programmas apguvi noteikta 8,50 eiro mēnesī; sagatavošanas klasē mūzikā – 10 eiro mēnesī; sagatavošanas klasē mākslā – 10 eiro mēnesī; interešu izglītības apguvei – 5 eiro par vienu mācību stundu.

Share on Facebook Tweet