Noteiktas izmaiņas mācību procesa organizēšanā Carnikavas pamatskolā

.

cp modulu skolaŅemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus, kas attiecas uz mācību procesu skolās saistībā ar vīrusa Covid-19 ierobežošanu, Carnikavas novada dome 26. novembrī tikās ārkārtas domes sēdē, lai lemtu par Carnikavas pamatskolas mācību darbu pārplānošanu. Nolemts, ka mācības 1.-3. klasēm notiks klātienē, 4.-9. klasēm – attālināti.
 
Ministru kabinets 24. novembrī lēma, ka no šā gada 30. novembra skolās katram bērnam jānodrošina vismaz trīs kvadrātmetru platība konkrētajā mācību telpā, bet pedagogiem mutes un deguna aizsegs jālieto gan mācību procesa laikā, gan starpbrīžos. Tas noteikts grozījumos 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Lai nodrošinātu labāku skolēnu plūsmu kontroli un veiksmīgāk izpildītu distancēšanās pasākumus Carnikavas pamatskolā, nepieciešams samazināt skolēnu skaitu mācību telpās un iespējamos infekcijas izplatības riskus.

Tādēļ no pirmdienas, 30. novembra, klātienē mācību process tiks īstenots 1.-3. klašu skolēniem, bet attālināti – 4.-9. klašu skolēniem. Jāpiebilst, ka par 4. klases mācību procesu tiks pieņemts atsevišķs lēmums, jo, lai gan skolā ir iespēja nodrošināt mācības klātienē arī 4. klašu skolēniem, Carnikavas pamatskolā saņemta informācija par vienu Covid-19 vīrusa pozitīvu skolēnu no 4. klases. Konkrētā klase un vairāki skolotāji, kas bijuši kontaktā ar šīs klases audzēkņiem, atrodas 10 dienu karantīnā. Pēc karantīnas skolas vadība sazināsies ar SPKC, lai pēc ekspertu ieteikumiem pieņemtu lēmumu par to, vai arī pēc 4. decembra 4. klases mācību procesu turpinās attālināti, kā pašlaik nolemts, vai varēs to darīt klātienē skolas telpās.

Ar skolēnu vecākiem skolas vadība jau ir sazinājusies un turpinās sazināties tajos informācijas kanālos, kādos līdz šim notikusi komunikācija par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē.

Atgādinām, ka Carnikavas pamatskolas skolēnu vecākiem ir iespēja pieteikties ēdināšanas pabalstam laikā, kad notiek attālinātās mācības. Tā apmērs vienam 1.–4. klašu izglītojamajam ir 1,42 eiro dienā, 5.–9. klašu izglītojamajam – 2,06 eiro. Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu, vienam no skolēna vecākiem jāiesniedz Carnikavas novada pašvaldības sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, papildus norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, informāciju par klasi, kurā bērns mācās, vecāka tālruņa numuru un bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

Aicinām iesniegumu domei iesniegt elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu to sūtīt uz e-pastu . Papīra formātā iesniegumu var atstāt pastkastītē pie domes ēkas Stacijas ielā 5 Carnikavā vai sūtīt pa pastu uz adresi Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV–2163.
Share on Facebook Tweet