“Riekstiņš” izglītojas svaigā gaisā

.

20210204 111714kPirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” bērni izglītojas arī pastaigās, attīstot fizisko attīstību, sociālās prasmes un kultūras zināšanas, kā arī emocionālo un intelektuālo attīstību.

 
Parasti dodoties ārpus telpām mums ir kāds konkrēts mērķis: pastaiga, skriešana, veikala apmeklējums vai kāds cits iemesls, bet mēs reti aizdomājamies, ko bērns redz un varētu darīt ārā. Āra vidē bērni nav ierobežoti iekštelpu sienās un var brīvi rotaļāties, to darot ar patiesu prieku un azartu.
 
Pedagogi ir tie, kas bērniem plāno āra aktivitātes, palīdz viņiem aktīvi izzināt un mācīties par apkārtējo pasauli. Darbošanās svaigā gaisā veicina bērna attīstību visās jomās. Tā ietver fizisko attīstību, sociālās prasmes un kultūras zināšanas, kā arī emocionālo un intelektuālo attīstību.
 
Fiziskā attīstība – svaigā gaisā bērni attīsta lielo muskulatūru, plašumā bērniem rodas dabiska vēlme skriet, lēkt, ložņāt un nodarbināt visu ķermeni. Āra vidē tiek attīstīta arī sīkā muskulatūra – rokoties pa smiltīm un zemi, lasot un pētot koku lapas, akmentiņus un citus sīkos dabas priekšmetus.
 
Sociālo prasmju un kultūras zināšanu attīstība – āra vide dabiski ierosina bērnus kontaktēties un sadarboties ar citiem. Viņos tiek veicinātas sadarbošanās un komunikācijas prasmes.
 
Emocionālā attīstība – āra vidē bērnos attīstās dažādas pozitīvās īpašības: pašpārliecinātība, pašpaļāvība, brīvība, radošums un estētiskums.
 
Intelektuālā attīstība – ārpus telpām bērni nostiprina teorētiski apgūtās zināšanas, vai papildina jau esošās, izmantojot dažādus dabā atrodamus priekšmetus. Svaigā gaisā viņiem rodas iespēja: analizēt, novērtēt, sistematizēt, komunicēt, praktiski likt lietā visas cilvēkam piemītošās maņas un sekmēt savu zinātkāri.
 
Dažādos avotos atrodamas idejas, ko īsteno āra aktivitātēs, pētot pašu dabu, bet, apgūstot citas jomas, nereti nākas vairāk laiku pavadīt iekštelpās. Tāpēc radās ideja izstrādāt un īstenot projektu “Mācību procesa organizēšana dabā, apgūstot matemātikas un valodas jomu”.
 
Mūsu mērķis ir sagatavot praktiskas idejas āra aktivitātēm. Rezultātā bērns varēs praktiski darboties: pētīt, analizēt, secināt un mācīties dabā ar prieku. Motivēt rotaļāties ārā un nemanot apgūt gan matemātikas, gan valodas jomas. Īstenojot projektu un apkopojot informāciju, izveidojam praktisku nodarbību materiālus, kas būs lielisks palīgs pedagogiem un bērnu vecākiem.
 
Mēs ticam, ka mūsu iniciatīva iedvesmos kolēģus un vecākus vēl vairāk pavadīt laiku ar bērniem ārpus telpām. Ilgtermiņā āra aktivitāšu plānošana un organizēšana uzlabos bērnu zināšanas un interesi par dabaszinātnēm, sekmēs viņu vēlmi aktīvi un praktiski darboties svaigā gaisā, viņos veidosies saudzīga attieksme pret dabu, estētiska dabas uztvere un mīlestība pret visu dzīvo.
 
Bērni garo pastaigu laikā attīsta:
Līdzsvaru – cenšas nostāvēt uz pašu saveltajām sniega bumbām, iet pa sniega kupenām.
Izturību – iet pa dziļu sniegu .
Spēku – veļ sniega bumbas; kāpj kalniņā pēc nobrauciena; velk viens otru ragavās.
Mešanas iemaņas – met sniega pikas gan tālumā, gan ar trāpīšanu pa kokiem.
Kustību koordināciju – pārvietojas atmuguriski, ar pieliekošiem soļiem, iet pa kāpnēm u.c.
Dzirdes un redzes uzmanību – apstāties pēc redzes vai dzirdes signāla.
Uzmanību – pārvietoties pa slidenām virsmām, ar kājām taustot ceļa segumu.
Iespēju robežās bērni izbauda ziemas priekus uz kalniņa vai mežā, sekmējot pozitīvas emocijas.
 
PII “Riekstiņš” sporta skolotāja Ināra Lūse
Share on Facebook Tweet