412 Carnikavas pamatskolas skolēni sāk mācību gadu jaunajā moduļu skolā

.

1 septembris 4635Zinību diena un 2020./2021. mācību gada sākums Carnikavas pamatskolā nosvinēti kopā ar jaunās skolas mājvietas – moduļu ēkas Garajā ielā 20, Carnikavā, atklāšanu. Moduļu skolā bērni izglītosies turpmākos divus gadus, kamēr tiks veikta līdzšinējās pamatskolas ēkas pārbūve.

Šogad divās paralēlajās klasēs skolas gaitas sākuši 46 pirmklasnieki, bet 2.-9. klašu posmā skolā 362 izglītojas skolēni.

Carnikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls Zinību dienas uzrunā akcentēja, ka “šis laiks mums dod kopīgus izaicinājumus un kopīgas uzvaras, jāstrādā kā komandai”. Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa sveica skolas kolektīvu un novēlēja direktoram īstenot visas ieceres un plānus, būt kā gaismas nesējam.

Jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā sāk arī 48 pedagogi, no kuriem sešiem šis ir pirmais gads mūsu skolā. Darba gaitas Carnikavā sākuši: inženierzinību skolotājs un skolotāja palīgs datorikā Dāvis Kundziņš, sākumskolas skolotāja Dana Bukovska (1. klases audzinātāja), matemātikas skolotāja Ieva Gailīte, ķīmijas skolotāja Antra Laizāne, sociālo zinību skolotājs Igors Ardaševs un mūzikas skolotāja Solveiga Boka. Direktors R. Pauls strādās arī kā fizikas skolotājs 8. un 9. klasē.

Pirms jaunā mācību gada skolas administrācija kopā ar pašvaldību pieņēmusi lēmumu, ka mācības visām klasēm notiks klātienē. Lai to īstenotu, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, rūpīgi saplānots stundu saraksts un sadzīve skolā, bet nepieciešamības gadījumā darbs skolā tiks mainīts un pielāgots. Plānojot stundu sarakstu, izmantotas bloka stundas jeb vairākas viena mācību priekšmeta stundas pēc kārtas. Tāpat ieviestas izmaiņas starpbrīžu norisē un ir ierobežojumi, pārvietojoties skolas teritorijā. Skolā neskanēs tik ierastais zvans, bet skolotāji varēs plānot mācību procesu atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolēnu plūsmas organizēšanai. Direktors rosinājis skolotājus vadīt nodarbības brīvā dabā, lai skolēni biežāk uzturētos svaigā gaisā.

Skolā izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, telpas tiks bieži uzkoptas un skolas personāls sekos līdzi, lai skolēni regulāri mazgā rokas. Sporta nodarbības notiks gan sporta zālē, gan labvēlīgos laikapstākļos – jaunajā sporta kompleksā Rožu ielā, netālu no skolas, kura trīs laukumi drīzumā būs atvērti nodarbībām.

Visiem skolēniem no 1. līdz 9. klasei Carnikavas novada pašvaldība nodrošina siltas brīvpusdienas. Lai nodrošinātu operatīvu pusdienu servēšanu un epidemioloģisko prasību ievērošanu, skolēni pusdienos divās ēdamtelpās pie klātiem galdiem. Pusdienu ēdienkarte visai nedēļai tiks publicēta skolas mājaslapā.

Moduļu skolas ēkā izbūvētas 23 plašas, gaišas klašu telpas. 11 telpās mācīsies sākumskolas klases, bet 11 – pamatskolas posma klašu skolēniem, lai īstenotu jauno kompetencēs balstītu mācību procesu. 1., 4., 7. klasēs tiks īstenots jaunais mācību saturs, kurā parādās tādi mācību un priekšmeti kā dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, sports un veselība, teātra māksla u.c.

Moduļu izglītības iestādē ir iekārtotas specializētas klases dabaszinātņu, tehnoloģiju un dizaina, kā arī datorzinību jomas zināšanu apguvei. Ēkā ir vingrošanas telpa ar ģērbtuvēm un ēdamzāle. Lego robotikas nodarbībām papildus nopirkti 20 jauni komplekti, lai skolēni varētu radoši darboties, pilnveidot savas prasmes.

Pie galvenās ieejas novietots digitālais informatīvais ekrāns, kas ikdienā paredzēts, lai aktualizētu svarīgāko informāciju, izceltu skolas jaunumus un atgādinātu par epidemioloģisko drošību.

Jau vēstīts, ka moduļu izglītības iestādes ēkas projektēšanas un būvniecības izmaksas ir 3 614 742,78 eiro no Carnikavas novada pašvaldības budžeta. Pēc mācību darba pārcelšanas uz pārbūvēto Carnikavas pamatskolu, ēku Garajā ielā 20 paredzēts pielāgot sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu vajadzībām.

FOTOGALERIJA

Share on Facebook Tweet