Dome lemj par izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas izglītības iestādēs

.

nakotnes iela bernudarzsCarnikavas novada dome šā gada 23. septembra sēdē nolēma apstiprināt viena Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

Viena izglītojamā uzturēšanas izdevumi apstiprināti Carnikavas pamatskolā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" saskaņā ar pielikumu.
Share on Facebook Tweet