Attālināto mācību sadarbības rokasgrāmata vecākiem

.

vecaki skola pexelsCarnikavas pamatskola informē, ka vecāki E-klases sistēmā var atrast visu aktuālo informāciju par bērna sekmēm, mācību stundu apmeklējumu, pārbaudes darbiem un uzvedību. Aicinām vecākus iepazīties ar dažiem mācību procesa organizēšanas ieteikumiem un pārrunāt tos ar bērniem, lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību starp vecākiem, bērniem un skolotājiem attālināto mācību laikā.
 
Ieteikumi attālināto mācību procesā:

1. Informējiet klases audzinātāju par tehniskām problēmām vai stundu kavēšanu, lai novērstu neattaisnotus mācību stundu kavējumus. Rakstiet klases audzinātājam E-klasē kavējuma pieteikumā, vēstulē vai izmantojot jums ērtu saziņas veidu.

2. Ja skolēns ir saslimis un nevar piedalīties mācību procesā, atsūtiet skolotājam ārsta zīmi e-klasē.
 
3. Palīdziet skolēniem ievērot stundu laiku! Ievērojiet tiešsaistes stundu laiku, iespēju robežās netraucējiet skolēnu. Rosiniet skolēnus ieslēgt kameras, lai nodrošinātu maksimālu skolēnu iesaistīšanos mācību stundā.

4. Skolotājs vienmēr palīdzēs pēc iespējas ātrāk, bet atcerieties, ka pieklājīgi ir ievērot darba laiku un sazināties ar skolotāju no plkst. 8.00 līdz 17.00.

5. Pārrunājiet uzvedības noteikumus! Arī attālināto mācību laikā jāievēro kārtības noteikumi! Lai pieslēgtos mācību stundai, jāizmanto savs vārds un uzvārds. Ja skolēns traucē mācību stundu, skolotājs viņu “atslēdz” no stundas, veic ierakstu uzvedības žurnālā un ieliek “n” par mācību stundu.

6. Ja novērojat, ka bērnam nepieciešams atbalsts mācībās, sazinieties ar klases audzinātāju, lai kopīgi piemeklētu labāko risinājumu skolēnam!
Share on Facebook Tweet