Sāksies uzņemšana bērnudārzā “Piejūra”, aicinām bērnu vecākus aktualizēt informāciju bērnu rindas reģistrā

.

berni rotallietas unsplashPlānots, ka pavasarī durvis vērs vaļā pirmskolas izglītības iestāde "Piejūra", tādēļ aicinām vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus bērnu rindas pieteikumu reģistrā pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt norādītos datus līdz 14. februārim.
 
Rūpējoties par mazo novadnieku harmonisku un vispusīgu attīstību, 2021. gada aprīlī tiks atvērtas sešas jaunas grupas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Piejūra”, kur papildus pamata pirmsskolas izglītības programmai tiks turpināta īstenota arī dabas metodikā balstīta apmācība un tiks nodrošinātas smilšu un sensoro sajūtu nodarbības. Bērnu veselības veicināšanai sporta nodarbības notiks ne tikai iestādes plašajā sporta zālē, bet arī blakus esošajā dabas parkā.
 
Informējam, ka dati par uzņemamo bērnu sarakstu neatkarīgi no izvēlētās izglītības iestādes tiks izgūti no Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistra uz šā gada 1. aprīli.

Aicinām bērnu vecākus un likumiskos pārstāvjus pirmsskolu pieteikumu reģistrā pārbaudīt pieteikumā norādītos datus, īpašu uzmanību pievēršot kontaktinformācijai un vēlamajam mācību uzsākšanas datumam. Kā arī, aicinām pārliecināties, vai saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 22. punktu esat informējuši pašvaldību, ja ir iestājusies kāda no prioritātēm. Bērnu saraksts tiks izgūts šā gada 15. februārī, ar uzņemšanu no 1. aprīļa, tāpēc aicinām aktualizēt datus līdz 14. februārim.

Vienlaikus bērnu uzņemšanai pirmsskolā “Piejūra” tiek paredzēta arī neliela bērnu rotācija starp PII “Piejūra” un PII “Riekstiņš”.

Atgādinām, ka PII “Piejūra” tiks nodrošinātas 54 vietas bērniem vecumā no 1,6 līdz 2 gadiem, 60 vietas bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Pārējo piecu grupu plānveida piepildīšana notiks pakāpeniski līdz augusta beigām, kopumā pirmsskolā zņemot līdz 210 izglītojamiem.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Aiju Kalvāni pa tālr. 26544669 vai rakstot uz e-pasta adresi .

Jautājumos par PII “Piejūra” pirmsskolas programmas īstenošanu aicinām sazināties ar iestādes vadītāju Antru Krastu pa tālr. 29389606 vai rakstot uz e-pasta adresi .
Share on Facebook Tweet