No 1. septembra Carnikavas pamatskolā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošana

.

skola pii nakotnes iela2019./2020. mācību gadā Latvijā sākās pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. Ar 1. septembrī stājās spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas - pirmsskolas kļuva par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāka īstenot pilnveidoto saturu un pieeju. Šogad jaunajā mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un vidusskolā – attiecīgi 1., 4., 7. un 10. klasē.

No 1. jūnija sāksies pieteikšanās bērnu un jauniešu vasaras nometnēm

.

vasaras nometnes unsplashLai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, Carnikavas novada dome, izvērtējot Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā iesniegtos projektus, nolēmusi piešķirt 16 992 eiro pašvaldības līdzfinansējumu 210 novadā deklarētajiem 7-16 gadus veciem bērniem 12 vasaras nometņu projektos.

Pabeigta moduļu ēkas būvniecība

.

modulu eka skola uzrakstsŠā gada maijā pabeigta moduļu ēkas būvniecība Garajā ielā 20. Pabeigts arī skolas ergonomisku un funkcionālu mēbeļu iepirkums skolas vajadzībām, un pašlaik norit ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu process, kam jānoslēdzas līdz šā gada 15. jūnijam. Ja valdība saistībā ar Covid-19 krīzi lems, ka mācības rudenī var atsākties klātienē izglītības iestādēs, ka septembrī skolēni uzsāks mācības jaunās moderni aprīkotās telpās, kurās izglītosies nākamos divus gadus, kamēr tiks veikta pamatskolas pārbūve par vidusskolu.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādēs turpināsies darboties dežūrgrupas un tiks nodrošinātas mācības 5-6 gadus veciem bērniem

.

pii riekstins 9068Saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu valstī līdz šā gada 9. jūnijam un atsevišķu ierobežojumu atcelšanu, no 18. maija Carnikavas pirmskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” un “Piejūra” nodrošinās mācības piecu un sešu gadu veciem bērniem un turpinās nodrošināt dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu vecākiem, kuriem pašiem nav tādas iespējas.
Share on Facebook Tweet