Biedrība „Sernikon” atgādina par projektu pieteikumu pieņemšanu

.

SernikonŅemot vērā, ka tuvojas projektu pieņemšanas 6. kārtas noslēgums, publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" projektu iesniedzējiem atgādina, ka projektu pieteikumu pieņemšana notiks līdz 19.09.2013. plkst. 13.00, Stacijas ielā 7 (otrajā stāvā). Pēc noteiktā laika projektu pieteikumi netiks pieņemti. 

Uzsākti dambja rekonstrukcijas darbi

.

Dambis stradnieki 800Augustā ir uzsākti rekonstrukcijas darbi projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros. Šogad plānots veikt darbus pie Carnikavā sliktākā stāvoklī esošā poldera aizsargdambja posma "Līdums – 2" un pie tā esošās sūkņu stacijas SS-5 rekonstrukcijas.
Share on Facebook Tweet