Biedrība „Sernikon” atgādina par projektu pieteikumu pieņemšanu

.

SernikonŅemot vērā, ka tuvojas projektu pieņemšanas 6. kārtas noslēgums, publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" projektu iesniedzējiem atgādina, ka projektu pieteikumu pieņemšana notiks līdz 19.09.2013. plkst. 13.00, Stacijas ielā 7 (otrajā stāvā). Pēc noteiktā laika projektu pieteikumi netiks pieņemti. 
 
Projektu pieteikumus var iesniegt arī elektroniski parakstītā veidā līdz 19.09.2013. plkst. 24:00, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi un .

‍Projektu pieteikumus jāiesniedz 2 eksemplāros un tiem jābūt pievienotiem visiem noteikumos paredzētajiem pielikumiem.
 
Ņemot vērā, ka visā Latvijā notiek projektu pieņemšanas un vērtēšanas process, Lauku atbalsta dienests ir sniedzis informāciju, ka vērtēšanas procesā papildus dokumenti netiks pieņemti un projekti tiks noraidīti, ja nebūs iesniegti pilnā apjomā.

‍Vēlam veiksmi projektu pieteikumu sagatavošanā!
 
Vairāk informācijas par izsludināto projektu pieņemšanas 6. kārtu: LASĪT ŠEIT
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”
Share on Facebook Tweet