Ministru kabinetā grozījumus likumā par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu izskatīs oktobrī

.

Ministru kabinetsŠī gada 30.jūlija Ministru Kabineta (MK) sēdē tika izskatīts informatīvs ziņojums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu plūdu skartajās teritorijās".
 
MK sēdē tika noteikts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 29.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai MK attiecīgus grozījumus normatīvajā regulējumā, nosakot, ka pretplūdu pasākumu novēršanai pašvaldība ir tiesīga iegādāties nekustamo īpašumu, ja īpašums atrodas aplūstošajā teritorijā, normatīvajos aktos par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu noteiktajā kārtībā, lai samazinātu plūdu riskus un tādējādi ierobežotu kaitējumu apkārtējai videi, cilvēku veselībai un drošībai.
 
Carnikavas novadam šie grozījumi ir aktuāli saistībā ar projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" īstenošanu, kurā paredzēts samazināt plūdu draudus 304 ha lielā blīvi apdzīvotā teritorijā, rekonstruējot esošās un būvējot jaunas hidrotehniskās būves.
 
Ar pilnu informatīvā ziņojuma tekstu, kas tika izskatīts MK sēdē var iepazīties: ŠEIT.
 
Foto: mk.gov.lv
 
Share on Facebook Tweet