Uzsākti dambja rekonstrukcijas darbi

.

Dambis stradnieki 800Augustā ir uzsākti rekonstrukcijas darbi projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros. Šogad plānots veikt darbus pie Carnikavā sliktākā stāvoklī esošā poldera aizsargdambja posma "Līdums – 2" un pie tā esošās sūkņu stacijas SS-5 rekonstrukcijas.
 
Šobrīd pie minētās sūkņu stacijas un arī pie aizsargdambja Salas (D-2) tiek griezts apaugums un sagatavoti piebraukšanas ceļi.
 
Dambis kopplans 800
 
Kopumā šogad tiks veikta "Līdums – 2" aizsargdambja rekonstrukcija, izbūvējot tā ķermeni, savukārt apzaļumošanas darbus paredzēts veikt nākamā gada pavasarī. Vienlaicīgi ar aizsargdambja būvniecību noritēs arī sūkņu stacijas SS-5 rekonstrukcija. Tiks izbūvēta jauna un moderna sūkņu stacija, pārtīrīts esošais sūkņu stacijas krājbaseins un izbūvēts ceļš ekspluatācijas transporta kustībai. Šogad ir plānots veikt arī sūkņu staciju SS-2 un SS-3 krājbaseinu pārtīrīšanas darbus.
 
ERAF visilogo

I.Slāģis
Share on Facebook Tweet