Biedrība SERNIKON aicina pieteikt individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanā

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON atgādina, ka jau 15.augustā tiks uzsākta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta un šīs (pēdējās) kārtas ietvaros ir pieejams atbalsts gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, gan no Eiropas Zivsaimniecības fonda.

Biedrība Sernikon aicina potenciālos projektu iesniedzējus neatlikt pieteikumu gatavošanu uz pēdējo brīdi un neskaidrību gadījumā vienoties par individuālu konsultāciju par projektu pieteikumu sagatavošanu.

Par konsultāciju laikiem lūdzam sazināties ar:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” ELFLA administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tel:28356344, e-pasts:  vai biedrības valdes loceklis Edgars Pudzis, tel.26458180, e-pasts:.

‍(papildu informācija pieejama – ŠEIT)

Share on Facebook Tweet