Vēl divas nedēļas var iesniegt pieteikumus "Sernikon" projektu konkursā

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

Novadā veiks ielu apgaismojuma nomaiņu

.

Lampa 500Šī gada 19. martā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" tika parakstīts līgums par projekta "Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā" (Nr. KPFI-13.2/1) īstenošanu. 

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā

.

Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju "Altum" (iepriekš - AS "Hipotēku un zemes banka") un Latvijas Garantiju aģentūru pavasarī plāno organizēt dažādus informatīvus pasākumus Latvijas reģionos ar mērķi informēt komersantus par esošo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
Share on Facebook Tweet