Izsludināts projektu konkurss meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

.

Mezs 600Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana".
 
Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde, kas paredzēta jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.
 
Šī ir minētā pasākuma 4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana, kas notiks no šī gada 28. oktobra līdz 26.novembrim. Kopējais publiskais finansējums šajā kārtā ir 400 000 latu.
 
Programmā pasākumam kopumā 2007. – 2013.gadam ir pieejami vairāk nekā 9 miljoni latu. Līdz šim jau ir īstenoti 4443 projekti.
 
Iesniegto projektu īstenošanas laiks ir 18 mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājas lapā.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā vai LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.
Share on Facebook Tweet