Carnikavas iedzīvotājus aicina pievienoties centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam

.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi un samazinātu apkārtējās vides piesārņojumu, pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" aicina Carnikavas iedzīvotājus pievienoties ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

2012. gadā tika pabeigta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava" Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/046 ietvaros.

Projekta ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:

1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Pļavu, Lapu, Ziedu, Vēju, Līču, Stacijas, Jūras, Kalmju, Jasmīnu, O.Vācieša, Tulpju, Garā, Rožu, Zušu ielās un Liepu alejā.
2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Pļavu, Ziedu, Klusā, Lībiešu, Gaujas, Lapu, Vecgaujas, Vēju, Smilšu, Nēģu, Lašu, Kalmju, Jasmīnu, O.Vācieša, Tulpju, Zušu, Garā, Rožu, Liepu, Mežrožu, Ceriņu, Robežu, Līduma ielās un Liepu alejā.
3. Carnikavas ūdensgūtnes rehabilitācija Dārznieku ielā 5.
4. Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Laivu ielā 12.

Informāciju par iespējām pievienoties pie ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem iespējams saņemt pie p/a „Carnikavas Komunālserviss" darbiniekiem pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30 vai pa telefonu 67993705.
 
LOGO
Share on Facebook Tweet